Truy cập

Hôm nay:
515
Hôm qua:
572
Tuần này:
3274
Tháng này:
23379
Tất cả:
755248

Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
số 38/QĐ UBND14/09/2017quyết định thành lập ban quản lý trang thông tin điện tử
47/BC-UBND11/09/2017BÁO CÁOTình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,đảm bảo Quốc phòng - An ninh 9 tháng đầu năm 2017
Số: 49/QĐ-UBND01/09/2017QUYẾT ĐỊNH Về việc: Thành lập Tổ công tác tôn giáo xã Cẩm Giang
35/BC-UBND04/07/2017BÁO CÁO Tình hình Kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm, Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
Số:22KH- UBND07/06/2017KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
27/BC-UBND30/05/2017Những khó khăn vướng mắc, bất cập phát sinh trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017
Số: 21/QĐ-UBND10/03/2017QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã Cẩm Giang
03/KH UBND20/01/2017Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, Nghị quyết HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
số 06/QĐ- UBND20/01/2017DANH MỤC CÁC NỘI DUNG TRÌNH CÁC KỲ HỌP UBND XÃ NĂM 2017(Ba hành kèm theo Quyết định số: 06/QĐ –UBND ngày 20 tháng 01 năm 2017)
số 01/QC- UBND20/01/2017QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM GIANG NHIỆM KỲ 2016 - 2021
01/2017/NQ-HĐND09/01/2017NGHỊ QUYẾT, Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 Của HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CẨM GIANG KHÓA XXVI - KỲ HỌP THỨ BA