Truy cập

Hôm nay:
1054
Hôm qua:
485
Tuần này:
2715
Tháng này:
4235
Tất cả:
859791

Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
766/QĐ-TTg23/6/2022về phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.
2168/QĐ-UBND21/6/2022Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa
1358/QĐ-UBND16/6/2022QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế tuyển sinh vào học các lớp chất lƣợng cao Trƣờng THCS Thị trấn Cẩm Thủy năm học 2022 - 2023
76/KH-SLĐTBXH03/6/2022Triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022
09-CĐ/TU01/6/2022Công điện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh
1878/QĐ-UBND31/5/2022Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và Cơ quan khác tỉnh Thanh Hóa
2232/BGDĐT-QLCL30/5/2022về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
710/CĐ-BYT27/5/2022VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TIÊM CHỦ VẮC XIN PHÒNG COVID-19
708/CĐ-BYT26/5/2022Về việc tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19
796/THH-CĐS25/5/2022đề cử ứng viên tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2022
71/KH-HU23/5/2022KẾ HOẠCH CỦA HUYỆN UỶ CẨM THUỶ VỀ VIỆC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NĂM 2022
801-KL/TU20/5/2022Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo xã, phường, thị trấn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030
1230/UBND-NN19/5/2022Triển khai các hướng dẫn về thực hiện chỉ tiêu, tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về NTM giai đoạn 2021-2025.
105/KH-UBND18/5/2022Thực hiện Chương trình hành động số 36-CTr/HU của Ban Thường vụ Huyện uỷ thực hiện Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung
50/DBĐHSS-BDQLCL18/5/2022về việc phối hợp thông báo tuyển sinh hệ dự bị đại học năm học 2022-2023.
665/CĐ-BYT17/5/2022về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên
1650/QĐ-UBND13/5/2022Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Công nghiệp địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
2441/BYT-KCB11/5/2022Về việc thực hiện luật PCTH thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2022
1115/UBND-VHTT09/5/2022HƯỚNG DẪN MÔ HÌNH, NỘI DUNG CHUYỂN ĐỔI SỐ CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN
398/CĐ-TTg02/5/2022VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG ĐUỐI NƯỚC TRẺ EM
2213/BYT-DP29/4/2022CÔNG VĂN TẠM DỪNG ÁP DỤNG KHAI BÁO Y TẾ NỘI ĐỊA
1386/LĐTBXH-VPQGGN29/4/2022về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022 - 2025
222/QĐ-QLD27/4/20222VỀ VIỆC THU HỒI GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐỐI VỚI 21 THUỐC ĐƯỢC CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH
1552/BTTTT-THH26/4/2022HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 06 VỀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DỮ LIỆU VỀ DÂN CƯ, ĐỊNH DANH VÀ XÃ THỰC ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2022-2025
1364/QĐ-UBND21/4/2022V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới/bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN/UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
952/UBND-LĐTBXH20/4/2022CÔNG VĂN THÔNG BÁO VĂN BẢN CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TỈNH THANH HOÁ GỬI TỚI SAU KỲ HỌP THỨ 2 VÀ KỲ HỌP BẤT THƯỜNG, QUỐC HỘI KHOÁ XV.
608-CV/TU15/4/2022KHÔNG ĐẶT TƯỢNG CÁ NHÂN HAY CÔNG TRÌNH TƯỞNG NIỆM CÁ NHÂN KHÁ TẠI NGHĨA TRANG LIỆT SỸ
03/CĐ-UBND15/4/2022CÔNG ĐIỆN Về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh
1277/QĐ-UBND14/4/2022QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI "THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19"
241/NQ-HĐND13/4/2022VỀ VIỆC CHẤP THUẬN BỔ SUNG DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN PHẢI THU HỒI ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ VÀ QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HOÁ ĐỢT 1, NĂM 2022