Truy cập

Hôm nay:
451
Hôm qua:
572
Tuần này:
3210
Tháng này:
23315
Tất cả:
755184

Xã Cẩm Châu: Triển khai xây dựng Nông thôn mới gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Ngày 27/10/2015 11:35:05

Hưởng ứng phong trào thi đua chung tay xây dựng nông thôn mới, thời gian qua cấp ủy Đảng, chính quyền xã Cẩm Châu đã làm tốt công tác chỉ đạo thực hiện thành công khâu đột phá vận động nhân dân hiến đất, ủng hộ làm đường giao thông liên thôn. Thành công bước đầu là do có sự lãnh chỉ đạo sát sao và công tác tuyên truyền với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị mà tiên phong gương mẫu chính là từ cán bộ đảng viên.

Cẩm Châu cũng như các xã trên địa bàn huyện Cẩm Thủy, sau hai năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, phong trào đã phát triển rộng khắp được nhân dân đồng tình ủng hộ. Mặc dù là xã thuần nông, kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, cơ cấu lao động trong nông nghiệp vẫn còn cao so với bình quân chung của huyện..Những năm trước đây, nhiều tuyến đường trong xã bị xuống cấp, mặt đường hẹp, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân. Nhận thức rõ về tầm quan trọng của công cuộc xây dựng NTM, Đảng ủy xã đã ra Nghị quyết 02 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm từng bước hoàn thành các tiêu chí về XD NTM và chọn khâu đột phá vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông liên thôn. Cùng với triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM mới, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và từng cán bộ, đảng viên chú trọng, tự giác “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đồng thời tích cực trong công tác tuyên truyền để giúp nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa lợi ích của Chương trình xây dựng NTM đối với cuộc sống của người dân. Tuy nhiên để chương trình thực hiệnđược hiệu quả bước đầu cũng không ít khó khăn nhưng với quyết tâm và trách nhiệm BCĐ đã tìm phương án khả thi nhất, gần dân, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng kết hợp tuyên truyền vận động tạo sự thống nhất cao, đến nay bước đầu đã có kết quả khá khả quan.
Chọn cách làm phù hợp gắn nhiệm vụ trọng tâm kết hợp tình hình thực tế, luôn gần dân, sát dân đã tác động trực tiếp đến hiệu quả côngviệc, đến nay Cẩm Châu đã có 403 hộ tự nguyện hiến đất để mở rộng đường với diện tích trên 55.000 m2, nhiều hộ đã phá dỡ tường rào, công trình, cây cối để mở rộng đường; Trong thời gian 2 năm đã mở được trên 21 km đường GTNT, bê tông hóa gần 4 km, nâng số km bê tông hóa toàn xã lên 9,2 km, trong đó 8,1 km đường liên thôn và 1,3 km đường nội thôn; Với giá trị ước tính hàng tỷ đồng.
Cùng với công tác lãnh chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM xã tiếp tục chỉ đạo bà con nông dân phát triển nông nghiệp, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp vớikiện của địa phương. Huy động tốt các nguồn lực, trong đó nguồn lực chính được xác định từ nội bộ nhân dân là tiền đề để xãhoàn thành tiêu chí về xây dựng đường giao thông nông thôn theo mô hình nông thôn mới. Nhiều cán bộ, đảng viên, hội viên cựu chiến binh, hội viên hội nông dân đã gương mẫu tích cực tham gia và xuất hiện nhiều mô hình làm tốt. Với cách làm thiết thực gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện Chương trình xây dựng NTM, sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, xã Cẩm Châu sẽ thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, cố gắng hoàn thành Chương trình xây dựng NTM theo kếhoạch đã đề ra.

Xã Cẩm Châu: Triển khai xây dựng Nông thôn mới gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đăng lúc: 27/10/2015 11:35:05 (GMT+7)

Hưởng ứng phong trào thi đua chung tay xây dựng nông thôn mới, thời gian qua cấp ủy Đảng, chính quyền xã Cẩm Châu đã làm tốt công tác chỉ đạo thực hiện thành công khâu đột phá vận động nhân dân hiến đất, ủng hộ làm đường giao thông liên thôn. Thành công bước đầu là do có sự lãnh chỉ đạo sát sao và công tác tuyên truyền với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị mà tiên phong gương mẫu chính là từ cán bộ đảng viên.

Cẩm Châu cũng như các xã trên địa bàn huyện Cẩm Thủy, sau hai năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, phong trào đã phát triển rộng khắp được nhân dân đồng tình ủng hộ. Mặc dù là xã thuần nông, kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, cơ cấu lao động trong nông nghiệp vẫn còn cao so với bình quân chung của huyện..Những năm trước đây, nhiều tuyến đường trong xã bị xuống cấp, mặt đường hẹp, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân. Nhận thức rõ về tầm quan trọng của công cuộc xây dựng NTM, Đảng ủy xã đã ra Nghị quyết 02 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm từng bước hoàn thành các tiêu chí về XD NTM và chọn khâu đột phá vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông liên thôn. Cùng với triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM mới, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và từng cán bộ, đảng viên chú trọng, tự giác “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đồng thời tích cực trong công tác tuyên truyền để giúp nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa lợi ích của Chương trình xây dựng NTM đối với cuộc sống của người dân. Tuy nhiên để chương trình thực hiệnđược hiệu quả bước đầu cũng không ít khó khăn nhưng với quyết tâm và trách nhiệm BCĐ đã tìm phương án khả thi nhất, gần dân, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng kết hợp tuyên truyền vận động tạo sự thống nhất cao, đến nay bước đầu đã có kết quả khá khả quan.
Chọn cách làm phù hợp gắn nhiệm vụ trọng tâm kết hợp tình hình thực tế, luôn gần dân, sát dân đã tác động trực tiếp đến hiệu quả côngviệc, đến nay Cẩm Châu đã có 403 hộ tự nguyện hiến đất để mở rộng đường với diện tích trên 55.000 m2, nhiều hộ đã phá dỡ tường rào, công trình, cây cối để mở rộng đường; Trong thời gian 2 năm đã mở được trên 21 km đường GTNT, bê tông hóa gần 4 km, nâng số km bê tông hóa toàn xã lên 9,2 km, trong đó 8,1 km đường liên thôn và 1,3 km đường nội thôn; Với giá trị ước tính hàng tỷ đồng.
Cùng với công tác lãnh chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM xã tiếp tục chỉ đạo bà con nông dân phát triển nông nghiệp, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp vớikiện của địa phương. Huy động tốt các nguồn lực, trong đó nguồn lực chính được xác định từ nội bộ nhân dân là tiền đề để xãhoàn thành tiêu chí về xây dựng đường giao thông nông thôn theo mô hình nông thôn mới. Nhiều cán bộ, đảng viên, hội viên cựu chiến binh, hội viên hội nông dân đã gương mẫu tích cực tham gia và xuất hiện nhiều mô hình làm tốt. Với cách làm thiết thực gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện Chương trình xây dựng NTM, sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, xã Cẩm Châu sẽ thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, cố gắng hoàn thành Chương trình xây dựng NTM theo kếhoạch đã đề ra.