Truy cập

Hôm nay:
976
Hôm qua:
485
Tuần này:
2637
Tháng này:
4157
Tất cả:
859713

ĐẢNG UỶ XÃ CẨM GIANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ MỞ RỘNG THÁNG 5 NĂM 2022

Ngày 27/04/2022 10:30:09

Sáng ngày 27/4/2022 Đảng uỷ xã Cẩm Giang đã tổ chức hội nghị Đảng uỷ mở rộng triển khai Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tháng 5 năm 2022. Chủ trì hội nghị đồng chí: Vũ Duy Hưng – Bí thư Đảng uỷ. Về tham gia hội nghị có mời các đ/c trong BCH Đảng uỷ, Trưởng – phó các đoàn thể, toàn thể cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách UBND xã, các đồng chí Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ và Trưởng các thôn.


KM.jpg

Đ/c Vũ Duy Hưng – Bí thư Đảng uỷ đã khai mạc hội nghị và đánh giá tình hình nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2022 trên tất cả các lĩnh vực: Công tác Đảng, công tác chính trị, Mặt trận – đoàn thể tham gia xây dựng chính quyền; tình hình kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng và định hướng nhiệm vụ lãnh đạo tháng 5/2022. Đ/c đã đánh giá các nhiệm vụ đặt ra trong tháng 4/2022 cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên đ/c cũng nêu và làm rõ nhiệm vụ trong tháng còn 9/11 nội dung tồn tại, hạn chế nêu trong báo cáo cần phải xác định và khắc phục ngay. Đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm là tập trung là xây dựng xã NTM nâng cao và xây dựng thôn kiểu mẫu Giang Hồng 1.

TĨNH 2.jpg

Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tháng 5/2022 và Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 12/3/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá khoá XVII về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu Thanh Hoá thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020” do đồng chí Cao Văn Tĩnh – Phó Chủ tịch UBND xã trình bày.

MẠNH - NGHĨA.jpg

GH - GS.jpg

Tại hội nghị đã có 06 ý kiến tham gia phát biểu và đóng góp vào Báo cáo và dự thảo Nghị quyết. Các ý kiến tham gia đều thống nhất với các nội dung trong báo cáo và dự thảo Nghị quyết.

VŨ CT 1.jpg

Thay mặt cho các đồng chí Thường trực Đảng uỷ, đồng chí Cao Anh Vũ – Phó Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã đã tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, cũng như tiếp thu đánh giá những tồn tại, hạn chế trong báo cáo chỉ ra. Đồng thời đ/c cũng triển khai thêm một số nhiệm vụ trong tâm trước mắt:

- Xây dựng phương án thu vụ 5 năm 2022;

- Lộ trình xây dựng, nâng cấp các nhà văn hoá tại các thôn;

- Công tác phòng trừ sâu bệnh đối với các loại cây màu;

- Rà soát bổ sung 1,7 ha quỹ đất trồng cây gai theo chỉ tiêu huyện giao;

- Xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng (Rau sạch – khu vực trước cổng công ty Tân Thành 2, thôn Giang Hồng 2).

- Xây dựng mô hình sản phẩm OCOP (nếp hạt cau tại thôn Giang Trung và Giang Hồng 1 trên diện tích 2 ha).

KẾT LUẬN.jpg

Kết luận hội nghị đ/c Vũ Duy Hưng – Bí thư Đảng uỷ, đã nhấn mạnh làm rõ những tồn tại hạn chế trong báo cáo đã nêu, đề nghị các ngành, đoàn thể, chính quyền, các cá nhân được giao phụ trách lĩnh vực phải xây dựng kế hoạch, giải pháp để khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong tháng 4/2022. Bên cạnh đó, đặc biệt là tuyên truyền nhân dân nâng cao tính tự giác, cộng đồng trách nhiệm cùng chính quyền từ xã đến thôn chung tay xây dựng NTM nâng cao; nông thôn mới kiểu mẫu (Giang Hồng 1) và lãnh đạo các chi bộ tổ chức thành công Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025 (Đại hội điểm tại Chi bộ Giang Hồng 1 dự kiến vào ngày 06-07/5/2022).

ĐẢNG UỶ XÃ CẨM GIANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ MỞ RỘNG THÁNG 5 NĂM 2022

Đăng lúc: 27/04/2022 10:30:09 (GMT+7)

Sáng ngày 27/4/2022 Đảng uỷ xã Cẩm Giang đã tổ chức hội nghị Đảng uỷ mở rộng triển khai Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tháng 5 năm 2022. Chủ trì hội nghị đồng chí: Vũ Duy Hưng – Bí thư Đảng uỷ. Về tham gia hội nghị có mời các đ/c trong BCH Đảng uỷ, Trưởng – phó các đoàn thể, toàn thể cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách UBND xã, các đồng chí Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ và Trưởng các thôn.


KM.jpg

Đ/c Vũ Duy Hưng – Bí thư Đảng uỷ đã khai mạc hội nghị và đánh giá tình hình nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2022 trên tất cả các lĩnh vực: Công tác Đảng, công tác chính trị, Mặt trận – đoàn thể tham gia xây dựng chính quyền; tình hình kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng và định hướng nhiệm vụ lãnh đạo tháng 5/2022. Đ/c đã đánh giá các nhiệm vụ đặt ra trong tháng 4/2022 cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên đ/c cũng nêu và làm rõ nhiệm vụ trong tháng còn 9/11 nội dung tồn tại, hạn chế nêu trong báo cáo cần phải xác định và khắc phục ngay. Đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm là tập trung là xây dựng xã NTM nâng cao và xây dựng thôn kiểu mẫu Giang Hồng 1.

TĨNH 2.jpg

Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tháng 5/2022 và Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 12/3/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá khoá XVII về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu Thanh Hoá thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020” do đồng chí Cao Văn Tĩnh – Phó Chủ tịch UBND xã trình bày.

MẠNH - NGHĨA.jpg

GH - GS.jpg

Tại hội nghị đã có 06 ý kiến tham gia phát biểu và đóng góp vào Báo cáo và dự thảo Nghị quyết. Các ý kiến tham gia đều thống nhất với các nội dung trong báo cáo và dự thảo Nghị quyết.

VŨ CT 1.jpg

Thay mặt cho các đồng chí Thường trực Đảng uỷ, đồng chí Cao Anh Vũ – Phó Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã đã tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, cũng như tiếp thu đánh giá những tồn tại, hạn chế trong báo cáo chỉ ra. Đồng thời đ/c cũng triển khai thêm một số nhiệm vụ trong tâm trước mắt:

- Xây dựng phương án thu vụ 5 năm 2022;

- Lộ trình xây dựng, nâng cấp các nhà văn hoá tại các thôn;

- Công tác phòng trừ sâu bệnh đối với các loại cây màu;

- Rà soát bổ sung 1,7 ha quỹ đất trồng cây gai theo chỉ tiêu huyện giao;

- Xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng (Rau sạch – khu vực trước cổng công ty Tân Thành 2, thôn Giang Hồng 2).

- Xây dựng mô hình sản phẩm OCOP (nếp hạt cau tại thôn Giang Trung và Giang Hồng 1 trên diện tích 2 ha).

KẾT LUẬN.jpg

Kết luận hội nghị đ/c Vũ Duy Hưng – Bí thư Đảng uỷ, đã nhấn mạnh làm rõ những tồn tại hạn chế trong báo cáo đã nêu, đề nghị các ngành, đoàn thể, chính quyền, các cá nhân được giao phụ trách lĩnh vực phải xây dựng kế hoạch, giải pháp để khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong tháng 4/2022. Bên cạnh đó, đặc biệt là tuyên truyền nhân dân nâng cao tính tự giác, cộng đồng trách nhiệm cùng chính quyền từ xã đến thôn chung tay xây dựng NTM nâng cao; nông thôn mới kiểu mẫu (Giang Hồng 1) và lãnh đạo các chi bộ tổ chức thành công Đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025 (Đại hội điểm tại Chi bộ Giang Hồng 1 dự kiến vào ngày 06-07/5/2022).

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)