Truy cập

Hôm nay:
990
Hôm qua:
485
Tuần này:
2651
Tháng này:
4171
Tất cả:
859727

TRIỂN KHAI LỘ TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO THEO BỘ TIÊU CHÍ MỚI

Ngày 18/04/2022 08:52:28

Sáng ngày 12/4, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Cẩm Giang tổ chức họp triển khai thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao theo Quyết định 318/QĐ/TTg, ngày 08/3/2022 của Thủ tương Chính phủ. Chủ trì hội nghị Đồng chí Vũ Duy Hưng – Bí thư Đảng ủy – Trưởng Ban chỉ đạo, tham dự hội nghị, có đông đủ các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã.


CHỦ TOẠ.jpg

Đồng chí Cao Văn Tĩnh – Phó chủ tịch UBND đã công bố Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao - nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025 và triển khai thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn giai đoạn 2021 – 2025; Ban hành kèm theo Quyết định 318/QĐ/TTg, ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; thông qua Kế hoạch, Thông báo phân công nhiệm vụ của BCĐ xã và thông báo phân công nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn thôn Giang Hồng 1 thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu thực hiện các tiêu chí theo Quyết định 318/QĐ/TTg.

PCT THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NV.jpg


Tại hội nghị có 06 ý kiến phát biểu của các thành viên Ban chỉ đạo, các ý kiến tập trung làm rõ những khó khăn của tiêu chí, đồng thời đưa ra những giải pháp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đặt ra trong năm 2022.


THẢO LUẬN.jpg

Kết luận hội nghị đồng chí Vũ Duy Hưng – Bí thư Đảng ủy – Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao xã yêu cầu các đồng chí cán bộ phụ trách, các đồng chí công chức thực hiện cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm và xem đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng cần phải thực hiện tốt cụ thể:

- Đối với thành viên Ban chỉ đạo: Thành lập Ban quản lý xây dựng nông thôn mới nâng cao;

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các tiêu chí;

- Định kỳ giao ban đánh giá kết quả thực hiện hàng, tuần,tháng;

- Tăng cường công tác chỉ đạo thường xuyên, liên tục;

- Đối với thành viên Ban chỉ đạo: cá nhân lãnh đạo phụ trách phải nắm chắc các tiêu chí được phân công phụ trách;

- Thường xuyên đôn đốc kiểm tra việc triển khai thực hiện của chuyên môn;

- Báo cáo tiến độ với Trưởng, Phó Ban chỉ đạo kịp thời;

- Công chức chuyên môn tham mưu cụ thể chi tiết cho từng tiêu chí nội dung việc phải làm;

Phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để được công nhận xã thôn NTM kiểu mẫu vào năm 2022, làm cơ sở tiền đề cho xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2025 mà Nghị quyết Đảng bộ đã đề ra.

TRIỂN KHAI LỘ TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO THEO BỘ TIÊU CHÍ MỚI

Đăng lúc: 18/04/2022 08:52:28 (GMT+7)

Sáng ngày 12/4, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Cẩm Giang tổ chức họp triển khai thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao theo Quyết định 318/QĐ/TTg, ngày 08/3/2022 của Thủ tương Chính phủ. Chủ trì hội nghị Đồng chí Vũ Duy Hưng – Bí thư Đảng ủy – Trưởng Ban chỉ đạo, tham dự hội nghị, có đông đủ các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM của xã.


CHỦ TOẠ.jpg

Đồng chí Cao Văn Tĩnh – Phó chủ tịch UBND đã công bố Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao - nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025 và triển khai thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn giai đoạn 2021 – 2025; Ban hành kèm theo Quyết định 318/QĐ/TTg, ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; thông qua Kế hoạch, Thông báo phân công nhiệm vụ của BCĐ xã và thông báo phân công nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn thôn Giang Hồng 1 thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu thực hiện các tiêu chí theo Quyết định 318/QĐ/TTg.

PCT THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NV.jpg


Tại hội nghị có 06 ý kiến phát biểu của các thành viên Ban chỉ đạo, các ý kiến tập trung làm rõ những khó khăn của tiêu chí, đồng thời đưa ra những giải pháp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đặt ra trong năm 2022.


THẢO LUẬN.jpg

Kết luận hội nghị đồng chí Vũ Duy Hưng – Bí thư Đảng ủy – Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao xã yêu cầu các đồng chí cán bộ phụ trách, các đồng chí công chức thực hiện cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm và xem đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng cần phải thực hiện tốt cụ thể:

- Đối với thành viên Ban chỉ đạo: Thành lập Ban quản lý xây dựng nông thôn mới nâng cao;

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các tiêu chí;

- Định kỳ giao ban đánh giá kết quả thực hiện hàng, tuần,tháng;

- Tăng cường công tác chỉ đạo thường xuyên, liên tục;

- Đối với thành viên Ban chỉ đạo: cá nhân lãnh đạo phụ trách phải nắm chắc các tiêu chí được phân công phụ trách;

- Thường xuyên đôn đốc kiểm tra việc triển khai thực hiện của chuyên môn;

- Báo cáo tiến độ với Trưởng, Phó Ban chỉ đạo kịp thời;

- Công chức chuyên môn tham mưu cụ thể chi tiết cho từng tiêu chí nội dung việc phải làm;

Phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để được công nhận xã thôn NTM kiểu mẫu vào năm 2022, làm cơ sở tiền đề cho xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2025 mà Nghị quyết Đảng bộ đã đề ra.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)