Truy cập

Hôm nay:
381
Hôm qua:
530
Tuần này:
2498
Tháng này:
10105
Tất cả:
827828

Huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa): Đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

Ngày 28/08/2015 09:16:14

ĐCSVN) – Ngọc Lặc là một huyện miền núi phía Tây của tỉnh Thanh Hóa, hiện còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, trong thời gian tới, huyện xác định kết quả từ Chương trình Xây dựng nông thôn mới (XDNTM) sẽ là bước tiền đề quan trọng giúp Ngọc Lặc sớm thoát khỏi tình trạng khó khăn, vươn lên trở thành huyện khá của tỉnh Thanh Hóa.

Để đảm bảo Chương trình XDNTM đạt hiệu quả, huyện Ngọc Lặc đã lấy xã Ngọc Liên thực hiện thí điểm trước, sau đó mới rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng. Kết quả đạt được tại xã Ngọc Liên rất đáng khích lệ: đã làm được 4 biển hiệu và 9 băng zôn tuyên truyền xây dựng nông thôn mới; vận động được 242 hộ hiến đất và 2.179 cây gỗ để làm giao thông thôn, xóm; huy động được hơn 255 triệu đồng từ sự đóng góp của nhân dân các thôn; đang thi công 2 công trình thủy lợi là cống đập Gốc Vã và Cống đập Giếng Thiềng với kinh phí 1 tỷ đồng bằng nguồn vốn của Chương trình 135; đã hoàn thành đào đắp được gần 12 km đường trục chính nội đồng xe cơ giới có thể đi lại; huy động nhân dân đóng góp 455 triệu đồng, 2866 ngày công để nâng cấp 22,3 km đường thôn, xóm, trong đó rải cấp phối được 2,3 km.
cao su Ngoc Lac 6-8-2012.gif

Từ kết quả của xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc đã đẩy mạnh thực hiện Chương trình XDNTM trên địa bàn toàn huyện. Trước hết, huyện đẩy mạnh công tác thông tin - tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện Chương trình. Cùng với đó, huyện đã chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị, các tổ chức xã hội trên địa bàn đưa Chương trình XDNTM vào chương trình kế hoạch hoạt động của nhiệm kỳ mới. Đặc biệt, Hội Phụ nữ huyện đã tổ chức hội thi “Phụ nữ góp sức chung tay xây dựng Nông thôn mới” tại 21/21 hội cơ sở. Huyện ủy Ngọc Lặc cũng đã lồng ghép Chương trình XDNTM vào công tác tập huấn Bí thư chi bộ và Cấp ủy viên cơ sở cho 855 lượt người. Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2012, toàn huyện tổ chức 77 đợt tuyên truyền vận động XDNTM với 14.861 lượt người tham gia.

Hiện nay, có 21/21 xã của huyện Ngọc Lặc đã hoàn thành công tác điều tra, đánh giá thực trạng nông thôn theo 19 tiêu chí về Nông thôn mới. Kết quả: có 1 xã đạt 8/19 tiêu chí; có 1 xã đạt 7/19 tiêu chí; có 2 xã đạt 6/19 tiêu chí; có 2 xã số 5/19 tiêu chí; có 4 xã đạt 4/19 tiêu chí; có 8 xã đạt 3/19 tiêu chí; có 3 xã đạt 2/19 tiêu chí; có 1 xã đạt 1/19 tiêu chí.

Qua tổng hợp các tiêu chí đã đạt cho thấy: có 6/21 đơn vị hoàn thành tiêu chí số 4 (Tiêu chí về điện) chiếm 28,6% số xã; có 2/21 đơn vị hoàn thành tiêu chí số 5 (Tiêu chí về trường học) chiếm 9,5% số xã; có 1/21 đơn vị hoàn thành tiêu chí số 7 (Tiêu chí về Chợ Nông thôn) đạt 4,7% số xã; có 9/21 đơn vị hoàn thành tiêu chí số 8 (Tiêu chí về Bưu điện) chiếm 42,8% số xã; có 1/21 đơn vị hoàn thành tiêu chí số 11 (Tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo) chiếm 4,7% số xã; có 2/21 đơn vị hoàn thành tiêu chí 14 (Tiêu chí về Giáo dục) chiếm 14,2% số xã; có 13/21 đơn vị hoàn thành tiêu chí số 15 (Tiêu chí về Y tế) chiếm 69,1% số xã; có 4/21 đơn vị hoàn thành tiêu chí số 16 (Tiêu chí về Văn Hóa) chiếm 19% số xã; có 6/12 đơn vị hoàn thành tiêu chí số 18 (Tiêu chí về Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh) chiếm 18,6% số xã; có số 12/21 đơn vị hoàn thành tiêu chí số 19 (Tiêu chí An ninh – Trật tự xã hội ) chiếm 57,1% số xã. Ngoài ra, có 8 tiêu chí: tiêu chí số 2 vê Giao thông; tiêu chí số 3 về Thủy lợi); tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư, tiêu chí số 10 về Thu nhập); tiêu chí số 12 về Cơ cấu lao động); tiêu chí số 13 về Hình thức tổ chức sản xuất); tiêu chí số 17 về Môi trường vẫn chưa có đơn vị nào hoàn thành.

Từ những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2012, huyện Ngọc Lặc đã xây dựng Đề án XDNTM cho 100% số xã trên địa bàn từ nay đến cuối năm. Trong thời gian tới, khả năng ngân sách chưa thể đáp ứng được yêu cầu cân đối vốn theo quyết định 800/QĐ-TTg, do đó nguồn lực chủ yếu XDNTM phải dựa vào nội lực trong nhân dân. Trong khi đó, các nội dung xây dựng làng, thôn kiểu mẫu đều do dân bàn bạc, quyết định và tổ chức thực hiện, nguồn vốn chủ yếu là huy động đóng góp của cộng đồng dân cư. Vì vậy, chọn xây dựng làng, thôn kiểu mẫu là khâu đột phá trong XDNTM và phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của huyện trong những năm tới, góp phần xây dựng thành công Chương trình XDNTM mới trên địa bàn huyện. Mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2012 mỗi xã xây dựng được ít nhất một làng, thôn kiểu mẫu.

Trước mắt, huyện Ngọc Lặc tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp theo quy hoạch đã được phê duyệt, thực hiện các tiêu chí liên quan như giao thông, phát triển tiểu thủ công nghiệp, thực hiện quy hoạch chỉnh trang khu dân cư, thực hiện cấp quyền sử dụng đất theo quy hoạch và chức năng được giao, đồng thời chỉ đạo các xã sớm hoàn thành tiêu chí môi trường. Huyện Ngọc Lặc cũng yêu cầu các xã phải xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể, chi tiết, cách làm phù hợp với điều kiện cụ thể ở địa phương để triển khai tổ chức thực hiện. Tập trung tổ chức hoàn thành và trình duyệt Đề án XDNTM, chủ động xây dựng các cơ chế chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, các thành phần kinh tế, cộng đồng dân cư tham gia đầu tư phát triển sản xuất, dịch vụ và xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng ở nông thôn. Hiện nay, huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào địa bàn và tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, giải phòng mặt bằng, nhân lực để các nhà đầu tư triển khai dự án nhanh, thuận lợi nhất góp phần đẩy nhanh tiến độ và chất lượng Chương trình XDNTM trên địa bàn huyện Ngọc Lặc.

Huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa): Đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

Đăng lúc: 28/08/2015 09:16:14 (GMT+7)

ĐCSVN) – Ngọc Lặc là một huyện miền núi phía Tây của tỉnh Thanh Hóa, hiện còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, trong thời gian tới, huyện xác định kết quả từ Chương trình Xây dựng nông thôn mới (XDNTM) sẽ là bước tiền đề quan trọng giúp Ngọc Lặc sớm thoát khỏi tình trạng khó khăn, vươn lên trở thành huyện khá của tỉnh Thanh Hóa.

Để đảm bảo Chương trình XDNTM đạt hiệu quả, huyện Ngọc Lặc đã lấy xã Ngọc Liên thực hiện thí điểm trước, sau đó mới rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng. Kết quả đạt được tại xã Ngọc Liên rất đáng khích lệ: đã làm được 4 biển hiệu và 9 băng zôn tuyên truyền xây dựng nông thôn mới; vận động được 242 hộ hiến đất và 2.179 cây gỗ để làm giao thông thôn, xóm; huy động được hơn 255 triệu đồng từ sự đóng góp của nhân dân các thôn; đang thi công 2 công trình thủy lợi là cống đập Gốc Vã và Cống đập Giếng Thiềng với kinh phí 1 tỷ đồng bằng nguồn vốn của Chương trình 135; đã hoàn thành đào đắp được gần 12 km đường trục chính nội đồng xe cơ giới có thể đi lại; huy động nhân dân đóng góp 455 triệu đồng, 2866 ngày công để nâng cấp 22,3 km đường thôn, xóm, trong đó rải cấp phối được 2,3 km.
cao su Ngoc Lac 6-8-2012.gif

Từ kết quả của xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc đã đẩy mạnh thực hiện Chương trình XDNTM trên địa bàn toàn huyện. Trước hết, huyện đẩy mạnh công tác thông tin - tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện Chương trình. Cùng với đó, huyện đã chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị, các tổ chức xã hội trên địa bàn đưa Chương trình XDNTM vào chương trình kế hoạch hoạt động của nhiệm kỳ mới. Đặc biệt, Hội Phụ nữ huyện đã tổ chức hội thi “Phụ nữ góp sức chung tay xây dựng Nông thôn mới” tại 21/21 hội cơ sở. Huyện ủy Ngọc Lặc cũng đã lồng ghép Chương trình XDNTM vào công tác tập huấn Bí thư chi bộ và Cấp ủy viên cơ sở cho 855 lượt người. Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2012, toàn huyện tổ chức 77 đợt tuyên truyền vận động XDNTM với 14.861 lượt người tham gia.

Hiện nay, có 21/21 xã của huyện Ngọc Lặc đã hoàn thành công tác điều tra, đánh giá thực trạng nông thôn theo 19 tiêu chí về Nông thôn mới. Kết quả: có 1 xã đạt 8/19 tiêu chí; có 1 xã đạt 7/19 tiêu chí; có 2 xã đạt 6/19 tiêu chí; có 2 xã số 5/19 tiêu chí; có 4 xã đạt 4/19 tiêu chí; có 8 xã đạt 3/19 tiêu chí; có 3 xã đạt 2/19 tiêu chí; có 1 xã đạt 1/19 tiêu chí.

Qua tổng hợp các tiêu chí đã đạt cho thấy: có 6/21 đơn vị hoàn thành tiêu chí số 4 (Tiêu chí về điện) chiếm 28,6% số xã; có 2/21 đơn vị hoàn thành tiêu chí số 5 (Tiêu chí về trường học) chiếm 9,5% số xã; có 1/21 đơn vị hoàn thành tiêu chí số 7 (Tiêu chí về Chợ Nông thôn) đạt 4,7% số xã; có 9/21 đơn vị hoàn thành tiêu chí số 8 (Tiêu chí về Bưu điện) chiếm 42,8% số xã; có 1/21 đơn vị hoàn thành tiêu chí số 11 (Tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo) chiếm 4,7% số xã; có 2/21 đơn vị hoàn thành tiêu chí 14 (Tiêu chí về Giáo dục) chiếm 14,2% số xã; có 13/21 đơn vị hoàn thành tiêu chí số 15 (Tiêu chí về Y tế) chiếm 69,1% số xã; có 4/21 đơn vị hoàn thành tiêu chí số 16 (Tiêu chí về Văn Hóa) chiếm 19% số xã; có 6/12 đơn vị hoàn thành tiêu chí số 18 (Tiêu chí về Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh) chiếm 18,6% số xã; có số 12/21 đơn vị hoàn thành tiêu chí số 19 (Tiêu chí An ninh – Trật tự xã hội ) chiếm 57,1% số xã. Ngoài ra, có 8 tiêu chí: tiêu chí số 2 vê Giao thông; tiêu chí số 3 về Thủy lợi); tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư, tiêu chí số 10 về Thu nhập); tiêu chí số 12 về Cơ cấu lao động); tiêu chí số 13 về Hình thức tổ chức sản xuất); tiêu chí số 17 về Môi trường vẫn chưa có đơn vị nào hoàn thành.

Từ những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2012, huyện Ngọc Lặc đã xây dựng Đề án XDNTM cho 100% số xã trên địa bàn từ nay đến cuối năm. Trong thời gian tới, khả năng ngân sách chưa thể đáp ứng được yêu cầu cân đối vốn theo quyết định 800/QĐ-TTg, do đó nguồn lực chủ yếu XDNTM phải dựa vào nội lực trong nhân dân. Trong khi đó, các nội dung xây dựng làng, thôn kiểu mẫu đều do dân bàn bạc, quyết định và tổ chức thực hiện, nguồn vốn chủ yếu là huy động đóng góp của cộng đồng dân cư. Vì vậy, chọn xây dựng làng, thôn kiểu mẫu là khâu đột phá trong XDNTM và phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của huyện trong những năm tới, góp phần xây dựng thành công Chương trình XDNTM mới trên địa bàn huyện. Mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2012 mỗi xã xây dựng được ít nhất một làng, thôn kiểu mẫu.

Trước mắt, huyện Ngọc Lặc tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp theo quy hoạch đã được phê duyệt, thực hiện các tiêu chí liên quan như giao thông, phát triển tiểu thủ công nghiệp, thực hiện quy hoạch chỉnh trang khu dân cư, thực hiện cấp quyền sử dụng đất theo quy hoạch và chức năng được giao, đồng thời chỉ đạo các xã sớm hoàn thành tiêu chí môi trường. Huyện Ngọc Lặc cũng yêu cầu các xã phải xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể, chi tiết, cách làm phù hợp với điều kiện cụ thể ở địa phương để triển khai tổ chức thực hiện. Tập trung tổ chức hoàn thành và trình duyệt Đề án XDNTM, chủ động xây dựng các cơ chế chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, các thành phần kinh tế, cộng đồng dân cư tham gia đầu tư phát triển sản xuất, dịch vụ và xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng ở nông thôn. Hiện nay, huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào địa bàn và tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, giải phòng mặt bằng, nhân lực để các nhà đầu tư triển khai dự án nhanh, thuận lợi nhất góp phần đẩy nhanh tiến độ và chất lượng Chương trình XDNTM trên địa bàn huyện Ngọc Lặc.