Truy cập

Hôm nay:
1019
Hôm qua:
485
Tuần này:
2680
Tháng này:
4200
Tất cả:
859756

XÃ CẨM GIANG TUYÊN TRUYỀN PHỒ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ LƯU ĐỘNG NĂM 2022

Ngày 18/04/2022 08:12:12

Sáng ngày 15/4/2022, UBND xã Cẩm Giang phối hợp với Hội đồng TTPBGDPL huyện tổ chức Hội nghị trợ giúp pháp lý lưu động cho gần 100 đại biểu là cán bộ, công chức xã, các tổ chức đoàn thể, các thôn, tổ an ninh xã hội và đông đảo nhân dân trên địa bàn. Tới dự và trực tiếp truyền đạt có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Phòng tư pháp, Kinh tế hạ tầng và Công an huyện Cẩm Thủy.

KHAI MẠC.jpg
Tại Hội nghị các đại biểu được hướng dẫn chi tiết sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhânvà thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích;hướng dẫn giải quyết các thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;đăng ký tài khoản công dân; nộp hồ sơ trực tuyến;các nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính trong dịch vụ công trực tuyến…
LÃNH ĐẠO DỰ.jpg

Cũng tại hội nghị các đại biểu được truyền đạt các nôi dung cơ bản về luật xây dựng và luật an ninh mạng. Khái quát về quản lý dự án đầu tư; quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; quản lý vật liệu; chi phí đầu tư theo Luật Xây dựng. Cách phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động bảo vệ an ninh mạng xã hội.

BÁO CÁO VIÊN.jpg

TOÀN CẢNH.jpg

THẢO LUẬN.jpg
Qua buổi tập huấn nhằm trang bị chođội ngũ cán bộ, công chức xã những kỹ năng cơ bản trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, đơn giản hoá các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong giải quyết các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động, hiệu lực quản lý nhà nước trên địa bàn. Đồng thời góp
phần ngăn chặn và hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; kịp thời giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp tại cộng đồng dân cư, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

XÃ CẨM GIANG TUYÊN TRUYỀN PHỒ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ LƯU ĐỘNG NĂM 2022

Đăng lúc: 18/04/2022 08:12:12 (GMT+7)

Sáng ngày 15/4/2022, UBND xã Cẩm Giang phối hợp với Hội đồng TTPBGDPL huyện tổ chức Hội nghị trợ giúp pháp lý lưu động cho gần 100 đại biểu là cán bộ, công chức xã, các tổ chức đoàn thể, các thôn, tổ an ninh xã hội và đông đảo nhân dân trên địa bàn. Tới dự và trực tiếp truyền đạt có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Phòng tư pháp, Kinh tế hạ tầng và Công an huyện Cẩm Thủy.

KHAI MẠC.jpg
Tại Hội nghị các đại biểu được hướng dẫn chi tiết sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhânvà thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích;hướng dẫn giải quyết các thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;đăng ký tài khoản công dân; nộp hồ sơ trực tuyến;các nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính trong dịch vụ công trực tuyến…
LÃNH ĐẠO DỰ.jpg

Cũng tại hội nghị các đại biểu được truyền đạt các nôi dung cơ bản về luật xây dựng và luật an ninh mạng. Khái quát về quản lý dự án đầu tư; quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; quản lý vật liệu; chi phí đầu tư theo Luật Xây dựng. Cách phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động bảo vệ an ninh mạng xã hội.

BÁO CÁO VIÊN.jpg

TOÀN CẢNH.jpg

THẢO LUẬN.jpg
Qua buổi tập huấn nhằm trang bị chođội ngũ cán bộ, công chức xã những kỹ năng cơ bản trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, đơn giản hoá các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong giải quyết các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động, hiệu lực quản lý nhà nước trên địa bàn. Đồng thời góp
phần ngăn chặn và hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; kịp thời giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp tại cộng đồng dân cư, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)