Truy cập

Hôm nay:
341
Hôm qua:
548
Tuần này:
5154
Tháng này:
5154
Tất cả:
575799

XÃ CẨM GIANG TỔ CHỨC TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY ĐẠI ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC

Ngày 24/12/2020 14:21:58

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã Cẩm Giang đã tổ chức hoạt động Văn Hóa -Văn nghệ - Thể thao, tuyên truyền sâu rộng tới quần chúng nhân dân trên địa bàn xã.
z2244103664645_9a955ff56c9d21827936355b5fb77099.2.jpg

Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân sôi nổi thi đua chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện kế hoạch triển khai tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư năm 2020 Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã Cẩm Giang đã tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ nhằm tăng cường, gắn kết sức mạnh khối Đại đoàn kết dân tộc và chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.
z2244105602496_50aa044650859fd94e8144e4561bf2fa.3.jpgz2244105605326_9d029445aa96883c4261ec46641fe037.4.jpg
Thông qua các hoạt động, cán bộ, đảng viên từ xã đến thôn có cơ hội được lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân, tạo được niềm tin, tinh thần đoàn kết gắn bó cùng nhau phấn đấu, chung sức xây dựng xã Cẩm Giang ngày càng văn minh hiện đại, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ XXIX của Đảng bộ xã đề ra. Đây cũng là dịp, xã nhà đánh giá, biểu dương kết quả thực hiện cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư, trọng tâm là Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới.

XÃ CẨM GIANG TỔ CHỨC TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY ĐẠI ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC

Đăng lúc: 24/12/2020 14:21:58 (GMT+7)

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã Cẩm Giang đã tổ chức hoạt động Văn Hóa -Văn nghệ - Thể thao, tuyên truyền sâu rộng tới quần chúng nhân dân trên địa bàn xã.
z2244103664645_9a955ff56c9d21827936355b5fb77099.2.jpg

Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân sôi nổi thi đua chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện kế hoạch triển khai tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư năm 2020 Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã Cẩm Giang đã tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ nhằm tăng cường, gắn kết sức mạnh khối Đại đoàn kết dân tộc và chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.
z2244105602496_50aa044650859fd94e8144e4561bf2fa.3.jpgz2244105605326_9d029445aa96883c4261ec46641fe037.4.jpg
Thông qua các hoạt động, cán bộ, đảng viên từ xã đến thôn có cơ hội được lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân, tạo được niềm tin, tinh thần đoàn kết gắn bó cùng nhau phấn đấu, chung sức xây dựng xã Cẩm Giang ngày càng văn minh hiện đại, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ XXIX của Đảng bộ xã đề ra. Đây cũng là dịp, xã nhà đánh giá, biểu dương kết quả thực hiện cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư, trọng tâm là Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)