Truy cập

Hôm nay:
52
Hôm qua:
483
Tuần này:
1861
Tháng này:
1861
Tất cả:
419079

Huyện Cẩm Thủy: Phát huy truyền thống, đoàn kết, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2013

Ngày 28/08/2015 09:56:46

Thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Khóa XVIII về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2013, trong điều kiện kinh tế thế giới và trong nước phục hồi chậm, sản xuất kinh doanh gặp khó khăn. Song được sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh, sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong huyện, đồng thời tranh thủ thời cơ, vận hội mới sau khi tỉnh ta khởi công xây dựng Dự án lọc hóa dầu Nghị Sơn, huyện ta khởi công dự án mở rộng, nâng cấp QL 217 đoạn tránh Cẩm Phong, thị trấn Cảm Thủy và chuẩn bị khởi công dự án nhà máy thủy điện Cẩm Thủy1, kinh tế - xã hội của huyện năm 2013 tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Có 19 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch năm 2013.
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế 13,3%, đạt 100 % KH, tăng 0,2 % so với 2012.
- Cơ cấu các ngành kinh tế: (Nông, lâm, thuỷ sản: 41,78 %, giảm 0,38 %; Công nghiệp - Xây dựng: 18,76 %, tăng 0,36 %; Dịch vụ: 39,46 %, tăng 0,02 %).
- Thu nhập bình quân/người: 18,25 triệu đồng/người, đạt 104,2 % KH.
- Giá trị thu nhập/ha canh tác: 68 triệu đồng/ha, đạt 101,4 % KH.
- Sản lượng lương thực:60.036,5 tấn, đạt 100% KH.
- Trồng rừng 609,7 ha, đạt 174,2 % KH, tăng 69,6 % CK; Trồng cây cao su: 109,3 ha, đạt 136,6 % KH, bằng 62% CK. Tỷ lệ che phủ rừng 40,4 %, đạt104,9% KH.
- Giá trị XDCB: 185,9 tỷ đồng, đạt 100,4 % KH; tăng 7,2 % so với năm 2012.
- Giá trị sản xuất CN - TTCN: 197,5 tỷ đồng, đạt 102,4 % KH; tăng 12 % CK.
- Giá trị dịch vụ-thương mại: 787,6 tỷ đồng, đạt 100,2 % KH; tăng 4,9 % CK.
-Thu NSNN trên địa bàn:40,1tỷ đồng, đạt 108,4 % dự toán, tăng 24,5 % CK.
-Tổng chi ngân sách huyện: 337,9 tỷ đồng, bằng 156% dự toán.
- Xây dựng được 04 trườngchuẩn Quốc gia đạt 100 % KH, tăng 33,3 % CK.
- Ra mắt 06 làng văn hóa, đạt 120 % KH; 02 xã văn hóa, đạt 200 % KH.
- Có 18.925 gia đình văn hóa = 70 % gia đình, đạt 100% KH, tăng 5,1 % so với 2012; có 181/214 thôn = 88 % số thôn không có tội phạm, đạt 110 % KH, tăng 1,7 % so với 2012; có 165/214 thôn = 77,1 % số thôn không có tệ nạn xã hội, đạt 128,5 % KH.
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo 32 %, tăng 3,2 % KH.
- Xuất khẩu lao động: 230 lao động, đạt 115 % KH, tăng 10 % so với năm 2012.
- Tỷ lệ hộ nghèo: 15,05 % (cận nghèo: 15,78%).
- Dân số: 108.962 người. Tỷ lệ tăng Dân số tự nhiên: 1,08 %.
- Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng bình quân 23%, giảm 2,0% KH (Cân nặng 18,7 %, chiều cao 26,3 %).
1. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, kết cấu hạ tầng được quan tâm đẩy mạnh:
1.1.Thời tiết tương đối thuận lợi, ít bị ảnh hưởng thiên tai, bão, lụt đã tạo điều kiện cho sản xuất nông nghiệp; các xã, các ngành tập trung chỉ đạo theo phương án sản xuất, đúng cơ cấu mùa vụ và bộ giống nên lúa và cây màu sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất lúa vụ mùa và ngô tăng. Tổng diện tích gieo trồng toàn huyện: 18.788,5 ha, đạt 101,6%KHvà bằng 100,3% CK; tổng sản lượng lương thực đạt 60.036,5 tấn. (Vụ Đông:Diện tích:2.376,4 ha bằng 103,8% KH và bằng 122% CK. Sản lượng: 5.453,7 tấn, đạt 103,3% KH và bằng 109,6 % CK. Vụ Chiêm xuân:Diện tích: 9.321,1 ha, đạt 99,95 % so KH và bằng 99,5 % so CK; sản lượng 27.886 tấn, đạt 94,3 % KH và bằng 91,3 % CK.Vụ Thu – Mùa:Diện tích 7.091 ha, đạt 103,6 % KH, bằng 95,8 % so CK; sản lượng 26.696,8 tấn, đạt 101,1 % KH, bằng 99,5 % CK).
Mía vụ ép 2012-2013 diện tích 2.678,4 ha (mía nguyên liệu 2.445 ha), năng suất 610 tạ/ha. Sản lượng 163.382,4 tấn, đạt 113,3 % KH và bằng 108,4 % cùng kỳ. Giá trị sản xuất mía đạt 128,5 tỷ đồng. Chuyển đổi đất 01 vụ lúa không ăn chắc, đất bãi ven sông và đất đồi bằng sang trồng mía123,4 ha, bằng 123,3 % so KH (đất 01 vụ 45,9 ha, bằng 104,8 % so KH, đất bãi ven sông 40,37 ha bằng 119,2 % so KH và đất khác 37,2 ha bằng 165,3 % so KH).
Triển khai thực hiện xây dựng 8 mô hình sản xuất, một số mô hình đạt hiệu quả:Sử dụng máy nén phân và ứng dụng phân nén dúi sâu trên cây lúa;nuôi gà thả vườn;Chanh không hạt;phục tráng nếp hạt cau; Cam V2; trồng Thanh Long ruột đỏ; nuôi cá ké trên sông Mã, nuôi cáchuối trong bể xi măng. Tổng kinh phí thực hiện 1,7 tỷ đồng.
Thực hiện chương trình xây dựng mô hình cải tạo vườn tạp, đưa cây gấc vào trồng cải tạo vườn tạp tại các xã Cẩm Vân, Cẩm Phú, Cẩm Châu, Cẩm Lương với diện tích 5,5 ha; đưa cây nghệ vàng vào trồng được 1,0 ha tại Cẩm Ngọc và Cẩm Quý, diện tích đất vườn đã cải tạo 537 ha; diện tích chưa cải tạo là 844,9 ha.
Công tác phát triển chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm được quan tâm chỉ đạo, tổng đàn gia súc, gia cầm tăng so với cùng kỳ, đạt và vượt kế hoạch tỉnh giao. Tổng đàn trâu 16.075 con, đạt 103,8 % KH tăng 3,8 % CK; đàn bò 1.782 con, đạt 99% KH, tăng 2% CK; đàn lợn 30.093 con, đạt 111,4% KH tăng 16% CK;đàn gia cầm 462.580 con, đạt 110 % KH, tăng 12,3 % CK.Tổng đàn dê 7.937 con, đạt 122 % KH, tăng 24,9 % CK. Chỉ đạo xây dựng được 05/05 trang trại chăn nuôi tập trung, đạt 100 % KH, tổng vốn đầu tư 9 tỷ đồng, trong đó huyện hỗ trợ 1,4 tỷ đồng.
Diện tích nuôi trồng thuỷ sản 347,9 ha. Sản lượng 377,7 tấn, sản lượng khai thác 96,2 tấn; sản lượng nuôi trồng 281,5 tấn. Giá trị đạt 26,6 tỷ đồng.
Tổ chức, chỉ đạo các xã, thị trấn, các Ban QLDA thực hiện trồng rừng theo kế hoạch và chăm sóc, tra dặm diện tích rừng đã trồng, diện tích trồng rừng và trồng cây cao vượt vượt kế hoạch.Các chỉ tiêu khoanh nuôi, tái sinh, chăm sóc và bảo vệ rừng, hướng dẫn khai thác lâm sản tận thu, tận dụng đảm bảo đúng kế hoạch và quy định Cấp phép khai thác tận thu, tận dụng cho 10 hộ với khối lượng gỗ là 105,8 m3. Kiểm tra, phát hiện và xử lý 29 vụ vi phạm Luật QLBVR, xử lý nộp NSNN 396 triệu đồng.
Công tác thủy lợi được quan tâm, thường xuyên kiểm tra công trình trước và sau mùa mưa lũ. Thực hiện tốt công tác PCLB không để thiệt hại lớn xảy ra.
* Chương trình xây dựng nông thôn mớiđược cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo,đến nay bình quân toàn huyện đạt 8,6 tiêu chí, tăng 1,1 tiêu chí so với 2012. Có 5 xã đạt từ 14 đến 15 tiêu chí, xã thấp nhất là 8 tiêu chí.Đường giao thông liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn 02 km.Đường trục thôn, xóm được cứng hóa đạt chuẩn 41,85 km.Đường ngõ xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa 22,8 km.Đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện 24,7 km.Tổng số kênh mương đã kiên cố hóa 12,7 km.Xây mới và chỉnh trang nâng cấp 12 nhà văn hóa thôn; khởi công xây dựng 01 trạm Y tế; Khởi công xây dựng trụ sở UBND xã (Cẩm Ngọc), Trung tâm VHTT xã (Cẩm Tân); Trường mầm non Cẩm Thành, Nhà văn hóa đa năng Phúc Do.Ngoài chính sách của tỉnh, huyện đã hỗ trợ cho xây dựng nông thôn mới 120 tấn xi măng/xã, tổng mức đầu tư hơn 2 tỷ đồng.
1.2.Sản xuất CN -TTCN; dịch vụ và hoạt động thương mại trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển. Một số ngành nghề như sản xuất chế biến lâm sản, nông sản, may công nghiệp và cơ khí (sản xuất gỗ dăm xuất khẩu, đũa tre, may công nghiệp, cơ khí gò hàn) phát triển cả về quy mô và sản lượng. Giá trị sản xuất CN-TTCN 197,5 tỷ đồng. Xây dựng cơ bản được đẩy mạnh, giá trị xây lắp hoàn thành 185,9 tỷ đồng, một số công trình hoàn thành đưa vào sử dụng: Nhà làm việc số 4 UBND huyện, Công sở xã Cẩm Tú, Nhà làm việc BCHQS huyện, Tram Y tế xã Cẩm Châu, Trường mầm non xã Cẩm Thành, nhà hiệu bộ trường Dân tộc nội trú...Hoàn thành 16 công trình thuộc CT 135. Hạ tầng giao thông được nâng lên, số phương tiện vận tải tăng 23,6 % so với cùng kỳ, tổng số phương tiện vận tải 409 phương tiện (vận tải hàng hóa 250 phương tiện, vận tải hành khách 159 phương tiện) số lượng vận chuyển hành khách và hàng hóa tăng, doanh thu dịch vụ vận tải tăng 19,7 % so với cùng kỳ; dịch vụ du lịch tiếp tục tăng trưởng; dịch vụ viễn thông đạt 17,6 tỷ đồng, tăng 7,0 % so với cùng kỳ. Giá trị dịch vụ và tổng mức bán lẻ hàng hóa 787,6 tỷ đồng.Tăng cường chỉ đạo quản lý doanh nghiệp ngoài quốc doanh; kiểm tra, kiểm soát thị trường, đã kiểm tra và xử lý vi phạm 155 vụ, nộp ngân sách nhà nước 265 triệu đồng.
1.3. Thu ngân sách nhà nước tiếp tục có nhiều cố gắng, mặc dù trong năm có 10 Doanh nghiệp phải ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh tương ứng 1,3 tỷ nợ thuế khó đòi. Tổng thu NSNN ước đạt40,1 tỷ đồng. Một số chỉ tiêu thu đạt và vượt so với dự toán giao: Thuế CTN ngoài quốc doanh: 8.915 triệu đồng, đạt 100% dự toán. Thuế trước bạ: 4.500 triệu đồng, đạt 100% dự toán. Thuế thu nhập cá nhân:1.950 triệu đồng, đạt 100% dự toán. Thu tiền cấp quyền sử dụng đất: 12.618 triệu đồng, đạt 126,2% dự toán. Thu sự nghiệp tại khu du lịch Suối cá2.230 triệu đồng, đạt 100% dự toán. Thu phí và lệ phí:405 triệu đồng, đạt 100%. Thuế sử dụng đất phi NN35 triệu đồng đạt 58,6% dự toán. Tiền thuê đất129 triệu đồng, đạt 183 % dự toán. Thu tại xã:6.496,090 triệu đồng, đạt 100% dự toán.Thu khác ngân sách 2.832,2 triệu đồng.Tổng chi ngân sách cấp huyện: 337,9 tỷ đồng, bằng 156% dự toán. Thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiết kiệm chi 10 % những tháng cuối năm 2013.
1.4. Hoạt động ngân hàng đã bám sát nhiệm vụ của ngân hàng cấp trên và nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh trên địa bàn, tích cực huy động vốn để cho vay đầu tư phát triển, sản xuất kinh doanh và quan tâm cho vay hộ nghèo, đối tượng CSXH.Tổng dư nợ năm 2013 là 933,9 tỷ đồng (trong đó NHNN 410 tỷ đồng, tăng 17,8 % so với 2012; NHCSXH 253,9 tỷ đồng, tăng 8,8% so với 2012); kiểm soát dư nợ và duy trì tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ ở mức thích hợp, tỷ lệ dư nợ của NHNN 0,1%, tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ 0,06 %/tổng dư nợ; tỷ lệ nợ quá hạn của NHCSXH 0,8%, giảm 0,4 % so với năm 2012.
1.5. Công tác quản lý đất đai, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức, công dân được quan tâm;số hộ có đất ở được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 98,5 %, đất của các tổ chức đã cấp GCN 83 %là một trong 11 huyện có tỷ lệ cao của cả tỉnh;Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2011 – 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt và quy hoạch sử dụng đất thị trấn Cẩm Thủy giai đoạn 2011-2020 đã trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. Chỉ đạo rà soát quỹ đất công do xã quản lý làm cơ sở điều chỉnh hợp đồng giao thầu, tăng thu ngân sách. Tiếp nhận và xử lý 3.048 hồ sơ đất đai. Cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ trong GPMB các dự án, nhất là dự án QL 217. Tăng cường trách nhiệm trong quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực đất đai.
2. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đời sống nhân dân ổn định và tiếp tục được cải thiện.
2.1. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, lễ hội được tổ chức sôi nổi ở các cơ quan, đơn vị. Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền chào mừng các ngày kỷ niệm của quê hương, đất nước. Công tác thông tin được kịp thời, sâu rộng, chất lượng thông tin của Đài truyền thanh được nâng lên; Công tác tuyên truyền trực quan và lưu động có bước chuyển biến. Hoạt động du lịch và quản lý dịch vụ du lịch tiếp tục được quảng bá rộng rãi thu hút ngày càng nhiều du khách đến tham quan, trong năm đón 203.000 lượt khách đến thăm quan, (87 lượt khách nước ngoài).Tổ chức thành công Đại hội TDTT huyện Cẩm Thủy lần thứ VII, tham gia Đại hội TDTT các dân tộc toàn tỉnh tổ chức tại Quan Sơn đạt kết quả.
2.2. Công tác quản lý giáo dục & đào tạo được chú trọng, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ học năm học 2013 – 2014, nâng cao chất lượng giáo dục và giáo dục đạo đức cho học sinh, khắc phục hiện tượng học sinh bỏ học, học sinh bỏ học giảm, học sinh xếp loại hạn kiểm yếu giảm, các chỉ tiêu về học sinh khá, giỏi tăng so với kế hoạch;thi tốt nghiệp THPT và BT THPT đảm bảo an toàn, đúng quy chế. Công tác phổ cập giáo dục tiếp tục được duy trì và tỷ lệ đạt chuẩn PCGD được giữ vững 20/20 xã, thị trấn đạt chuẩn PCGDTH, PCGDTH đúng độ tuổi, 100% đơn vị xã hoàn thành PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi. Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia được quan tâm, xây dựng được 04 trường đạt chuẩn Quốc gia; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia toàn huyện đạt 40,6%. Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên, được tỉnh đánh giá dẫn đầu cụm miền núi; tham gia các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh đạt thành tích cao; trong kỳ thi tuyển sinh Đại học, cao đẳng 2013 huyện có 347 học sinh đậu Đại học, chiếm 28,2 %, trong đó có 01 em đạt thủ khoa Học viện Tài chính và 01 Á khoa Đại học chính trị. Chỉ đạo tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường cấp 3 Cẩm Thủy.
2.3. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, y tế dự phòng được chú trọng, không có dịch bệnh xảy ra. Công tác chăm sóc người bệnh; tiêm chủng mở rộng, phòng chống dịch bệnh được nâng cao một bước. Công tác xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế được các cấp quan tâm, UBND tỉnh công nhận 04 xã đạt chuẩn giai đoạn 2, hiện đang đề nghị UBND tỉnh thẩm định công nhận 02 xã đạt chuẩn trong năm 2013.
2.4. Công tác dân tộc, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân được quan tâm thường xuyên.Chi trả chế độ cho đối tượng người có công 42,9 tỷ đồng. Triển khai đào tạo sơ cấp nghề cho 445 lao động. Công tác xuất khẩu lao động tiếp tục được đẩy mạnh, xuất khẩu được 230 lao động. Hoàn thành thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp hộ nghèo năm 2013 ở 15 xã thuộc khu vực II, III theo kế hoạch với 14.594 khẩu; cấp 58.328 kg muối iốt và 1,2 tỷ đồng.
2.5.Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, phân công, bố trí và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức theo đúng chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ, phù hợp với tình hình thực tế. Công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện thường xuyên. Hoạt động tín ngưỡng tôn giáo cơ bản thực hiện đúng quy định pháp luật. Cải cách hành chính tiếp tục đạt kết quả, đưa 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện vào thực hiện theo cơ chế “một cửa”, áp dụng hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện, xây dựng và ban hành thể chế về tổ chức, bộ máy, quản lý cán bộ, công chức, viên chức.
3. Công tác phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật, giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải cách thủ tục hành chính được tăng cường.
Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và công tác hộ tịch được tăng cường,tuyên truyền được 734 cuộc, với 65.501 lượt người tham gia. Phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp đưa Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 3 vào hoạt động trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao ý thức pháp luật trong nhân dân. Công tác chỉ đạo và kiểm tra đăng ký hộ tịch ở các xã, thị trấn được tăng cường. Công tác hòa giải được chú trọng,hoà giải thành: 54/109 vụ, việc.
Tăng cường chỉ đạo công tác tiếp dân, nâng cao vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo ngay tại buổi tiếp dân, trong năm đã tiếp 1.079lượt người. Số lượt công dân đến cơ quan nhà nước tăng 1,02% so với cùng kỳ, tình hình khiếu nại, tố cáo đông người vượt cấp lên huyện giảm 05 đoàn so với cùng kỳ. Tổng số đơn thư tiếp nhận: 81 đơn (khiếu nại: 22 đơn; tố cáo: 15 đơn; thỉnh cầu: 46 đơn), tăng 1,4% so với cùng kỳ. Tổ chức 03 cuộc thanh tra ngân sách tại các xã Cẩm Thạch, Cẩm Phong, Cẩm Yên; kiểm tra, đôn đốc thực hiện sau kết luận thanh tra về kiên cố hóa trường lớp học tại 13 xã, thu hồi 141/206 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Thi hành án dân sự được quan tâm, giảm lượng án tồn đọng, kéo dài.
4. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, phối hợp chặt chẽ, chủ động nắm chắc tình hình giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, chiếm 1,29 % tổng dân số toàn huyện. Tổ chức đón nhận và đăng ký quân dự bị cho 105 đồng chí quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Hoàn thành nghĩa vụ tuyển quân; diễn tập KVPT; huấn luyện DQTV; tập huấn kiến thức QPAN cho đối tượng 3 và chức sắc, chức việc năm 2013. Chi trả chế độ theo Quyết định 62/QĐ – TTg cho 1.102 đồng chí, số tiền là 4,9 tỷ đồng. Hướng dẫn cho 174 học sinh làm hồ sơ tuyển sinh vào các trường quân sự, kết quả có 15 em thi đậu vào các Học viện, nhà trường trong quân đội.
An ninh chính trị ổn định, TTATXH trên địa bàn tiếp tục được đảm bảo, các vi phạm pháp luật được xử lý nghiêm minh, hiệu quả các mặt công tác tăng cường.Năm 2013 Cẩm Thủy đã được đưa ra khỏi danh sách 12 địa bàn trọng điểm về tội phạm trên toàn tỉnh.Tội phạm về trật tự xã hội: phát hiện 61 vụ, 104 đối tượng (giảm 11,6 % số vụ và giảm 8,0 % số đối tượng so với năm 2012), trong đó xảy ra nhiều nhất là tội phạm trộm cắp tài sản (24 vụ, 19 đối tượng), cố ý gây thương tích (08 vụ, 14 đối tượng); vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (11 vụ, 11 đối tượng). Tội phạm ma túy phát hiện, xử lý 18 vụ, 25 đối tượng, tăng 01 vụ, giảm 02 đối tượng so với năm 2012. Tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế: phát hiện 03 vụ, 03 đối tượng vi phạm trong lĩnh vực thương mại (tăng 01 vụ, 01 đối tượng so với năm 2012). Tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra 14 vụ, chết 15 người, bị thương 15 người (tăng 01 vụ, 01 người chết, giảm 02 người bị thương so với 2012).
Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 10 và Đề án 375 của UBND tỉnh“Về xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT”. Phong trào quần chúng BVANTQ tiếp tục được phát huy, có 196/214 thôn an toàn về ANTT.
Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương khoá XI về “Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới” và sơ kết 5 năm thực hiện nghị định 152/NĐ-CP về“xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ”.
5. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền huyện và xã:
Trong năm 2013, UBND, Chủ tịch UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, tích cực kêu gọi thu hút đầu tư vào địa bàn huyện:
UBND huyện tiếp và làm việc với các đoàn công tác của tỉnh: Tiếp và làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Văn Chiến; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thìn; Ban Giám đốc và Trưởng các phòng chuyên môn Sở Công thương.
Đồng thời, UBND huyện đã tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2013; sơ kết 2 năm thực hiện chương trình nông thôn mới. Tập huấn công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Triển khai các văn bản Luật và tập huấn kỹ thuật soạn thảo văn bản QPPL. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 về “ chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 152/NĐ- CP của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ. Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 375 và Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh về xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT. Tổ chức các hội nghị giao ban, các hội nghị chuyên đề, hội nghị các BCĐ để kịp thời triển khai thực hiện nhiệm vụ.
Phát huy những kết quả đã đạt được 2013, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cẩm Thủy quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2014.
Văn phòng HĐND & UBND huyện

Huyện Cẩm Thủy: Phát huy truyền thống, đoàn kết, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2013

Đăng lúc: 28/08/2015 09:56:46 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Khóa XVIII về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2013, trong điều kiện kinh tế thế giới và trong nước phục hồi chậm, sản xuất kinh doanh gặp khó khăn. Song được sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh, sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong huyện, đồng thời tranh thủ thời cơ, vận hội mới sau khi tỉnh ta khởi công xây dựng Dự án lọc hóa dầu Nghị Sơn, huyện ta khởi công dự án mở rộng, nâng cấp QL 217 đoạn tránh Cẩm Phong, thị trấn Cảm Thủy và chuẩn bị khởi công dự án nhà máy thủy điện Cẩm Thủy1, kinh tế - xã hội của huyện năm 2013 tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Có 19 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch năm 2013.
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế 13,3%, đạt 100 % KH, tăng 0,2 % so với 2012.
- Cơ cấu các ngành kinh tế: (Nông, lâm, thuỷ sản: 41,78 %, giảm 0,38 %; Công nghiệp - Xây dựng: 18,76 %, tăng 0,36 %; Dịch vụ: 39,46 %, tăng 0,02 %).
- Thu nhập bình quân/người: 18,25 triệu đồng/người, đạt 104,2 % KH.
- Giá trị thu nhập/ha canh tác: 68 triệu đồng/ha, đạt 101,4 % KH.
- Sản lượng lương thực:60.036,5 tấn, đạt 100% KH.
- Trồng rừng 609,7 ha, đạt 174,2 % KH, tăng 69,6 % CK; Trồng cây cao su: 109,3 ha, đạt 136,6 % KH, bằng 62% CK. Tỷ lệ che phủ rừng 40,4 %, đạt104,9% KH.
- Giá trị XDCB: 185,9 tỷ đồng, đạt 100,4 % KH; tăng 7,2 % so với năm 2012.
- Giá trị sản xuất CN - TTCN: 197,5 tỷ đồng, đạt 102,4 % KH; tăng 12 % CK.
- Giá trị dịch vụ-thương mại: 787,6 tỷ đồng, đạt 100,2 % KH; tăng 4,9 % CK.
-Thu NSNN trên địa bàn:40,1tỷ đồng, đạt 108,4 % dự toán, tăng 24,5 % CK.
-Tổng chi ngân sách huyện: 337,9 tỷ đồng, bằng 156% dự toán.
- Xây dựng được 04 trườngchuẩn Quốc gia đạt 100 % KH, tăng 33,3 % CK.
- Ra mắt 06 làng văn hóa, đạt 120 % KH; 02 xã văn hóa, đạt 200 % KH.
- Có 18.925 gia đình văn hóa = 70 % gia đình, đạt 100% KH, tăng 5,1 % so với 2012; có 181/214 thôn = 88 % số thôn không có tội phạm, đạt 110 % KH, tăng 1,7 % so với 2012; có 165/214 thôn = 77,1 % số thôn không có tệ nạn xã hội, đạt 128,5 % KH.
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo 32 %, tăng 3,2 % KH.
- Xuất khẩu lao động: 230 lao động, đạt 115 % KH, tăng 10 % so với năm 2012.
- Tỷ lệ hộ nghèo: 15,05 % (cận nghèo: 15,78%).
- Dân số: 108.962 người. Tỷ lệ tăng Dân số tự nhiên: 1,08 %.
- Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng bình quân 23%, giảm 2,0% KH (Cân nặng 18,7 %, chiều cao 26,3 %).
1. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, kết cấu hạ tầng được quan tâm đẩy mạnh:
1.1.Thời tiết tương đối thuận lợi, ít bị ảnh hưởng thiên tai, bão, lụt đã tạo điều kiện cho sản xuất nông nghiệp; các xã, các ngành tập trung chỉ đạo theo phương án sản xuất, đúng cơ cấu mùa vụ và bộ giống nên lúa và cây màu sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất lúa vụ mùa và ngô tăng. Tổng diện tích gieo trồng toàn huyện: 18.788,5 ha, đạt 101,6%KHvà bằng 100,3% CK; tổng sản lượng lương thực đạt 60.036,5 tấn. (Vụ Đông:Diện tích:2.376,4 ha bằng 103,8% KH và bằng 122% CK. Sản lượng: 5.453,7 tấn, đạt 103,3% KH và bằng 109,6 % CK. Vụ Chiêm xuân:Diện tích: 9.321,1 ha, đạt 99,95 % so KH và bằng 99,5 % so CK; sản lượng 27.886 tấn, đạt 94,3 % KH và bằng 91,3 % CK.Vụ Thu – Mùa:Diện tích 7.091 ha, đạt 103,6 % KH, bằng 95,8 % so CK; sản lượng 26.696,8 tấn, đạt 101,1 % KH, bằng 99,5 % CK).
Mía vụ ép 2012-2013 diện tích 2.678,4 ha (mía nguyên liệu 2.445 ha), năng suất 610 tạ/ha. Sản lượng 163.382,4 tấn, đạt 113,3 % KH và bằng 108,4 % cùng kỳ. Giá trị sản xuất mía đạt 128,5 tỷ đồng. Chuyển đổi đất 01 vụ lúa không ăn chắc, đất bãi ven sông và đất đồi bằng sang trồng mía123,4 ha, bằng 123,3 % so KH (đất 01 vụ 45,9 ha, bằng 104,8 % so KH, đất bãi ven sông 40,37 ha bằng 119,2 % so KH và đất khác 37,2 ha bằng 165,3 % so KH).
Triển khai thực hiện xây dựng 8 mô hình sản xuất, một số mô hình đạt hiệu quả:Sử dụng máy nén phân và ứng dụng phân nén dúi sâu trên cây lúa;nuôi gà thả vườn;Chanh không hạt;phục tráng nếp hạt cau; Cam V2; trồng Thanh Long ruột đỏ; nuôi cá ké trên sông Mã, nuôi cáchuối trong bể xi măng. Tổng kinh phí thực hiện 1,7 tỷ đồng.
Thực hiện chương trình xây dựng mô hình cải tạo vườn tạp, đưa cây gấc vào trồng cải tạo vườn tạp tại các xã Cẩm Vân, Cẩm Phú, Cẩm Châu, Cẩm Lương với diện tích 5,5 ha; đưa cây nghệ vàng vào trồng được 1,0 ha tại Cẩm Ngọc và Cẩm Quý, diện tích đất vườn đã cải tạo 537 ha; diện tích chưa cải tạo là 844,9 ha.
Công tác phát triển chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm được quan tâm chỉ đạo, tổng đàn gia súc, gia cầm tăng so với cùng kỳ, đạt và vượt kế hoạch tỉnh giao. Tổng đàn trâu 16.075 con, đạt 103,8 % KH tăng 3,8 % CK; đàn bò 1.782 con, đạt 99% KH, tăng 2% CK; đàn lợn 30.093 con, đạt 111,4% KH tăng 16% CK;đàn gia cầm 462.580 con, đạt 110 % KH, tăng 12,3 % CK.Tổng đàn dê 7.937 con, đạt 122 % KH, tăng 24,9 % CK. Chỉ đạo xây dựng được 05/05 trang trại chăn nuôi tập trung, đạt 100 % KH, tổng vốn đầu tư 9 tỷ đồng, trong đó huyện hỗ trợ 1,4 tỷ đồng.
Diện tích nuôi trồng thuỷ sản 347,9 ha. Sản lượng 377,7 tấn, sản lượng khai thác 96,2 tấn; sản lượng nuôi trồng 281,5 tấn. Giá trị đạt 26,6 tỷ đồng.
Tổ chức, chỉ đạo các xã, thị trấn, các Ban QLDA thực hiện trồng rừng theo kế hoạch và chăm sóc, tra dặm diện tích rừng đã trồng, diện tích trồng rừng và trồng cây cao vượt vượt kế hoạch.Các chỉ tiêu khoanh nuôi, tái sinh, chăm sóc và bảo vệ rừng, hướng dẫn khai thác lâm sản tận thu, tận dụng đảm bảo đúng kế hoạch và quy định Cấp phép khai thác tận thu, tận dụng cho 10 hộ với khối lượng gỗ là 105,8 m3. Kiểm tra, phát hiện và xử lý 29 vụ vi phạm Luật QLBVR, xử lý nộp NSNN 396 triệu đồng.
Công tác thủy lợi được quan tâm, thường xuyên kiểm tra công trình trước và sau mùa mưa lũ. Thực hiện tốt công tác PCLB không để thiệt hại lớn xảy ra.
* Chương trình xây dựng nông thôn mớiđược cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo,đến nay bình quân toàn huyện đạt 8,6 tiêu chí, tăng 1,1 tiêu chí so với 2012. Có 5 xã đạt từ 14 đến 15 tiêu chí, xã thấp nhất là 8 tiêu chí.Đường giao thông liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn 02 km.Đường trục thôn, xóm được cứng hóa đạt chuẩn 41,85 km.Đường ngõ xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa 22,8 km.Đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện 24,7 km.Tổng số kênh mương đã kiên cố hóa 12,7 km.Xây mới và chỉnh trang nâng cấp 12 nhà văn hóa thôn; khởi công xây dựng 01 trạm Y tế; Khởi công xây dựng trụ sở UBND xã (Cẩm Ngọc), Trung tâm VHTT xã (Cẩm Tân); Trường mầm non Cẩm Thành, Nhà văn hóa đa năng Phúc Do.Ngoài chính sách của tỉnh, huyện đã hỗ trợ cho xây dựng nông thôn mới 120 tấn xi măng/xã, tổng mức đầu tư hơn 2 tỷ đồng.
1.2.Sản xuất CN -TTCN; dịch vụ và hoạt động thương mại trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển. Một số ngành nghề như sản xuất chế biến lâm sản, nông sản, may công nghiệp và cơ khí (sản xuất gỗ dăm xuất khẩu, đũa tre, may công nghiệp, cơ khí gò hàn) phát triển cả về quy mô và sản lượng. Giá trị sản xuất CN-TTCN 197,5 tỷ đồng. Xây dựng cơ bản được đẩy mạnh, giá trị xây lắp hoàn thành 185,9 tỷ đồng, một số công trình hoàn thành đưa vào sử dụng: Nhà làm việc số 4 UBND huyện, Công sở xã Cẩm Tú, Nhà làm việc BCHQS huyện, Tram Y tế xã Cẩm Châu, Trường mầm non xã Cẩm Thành, nhà hiệu bộ trường Dân tộc nội trú...Hoàn thành 16 công trình thuộc CT 135. Hạ tầng giao thông được nâng lên, số phương tiện vận tải tăng 23,6 % so với cùng kỳ, tổng số phương tiện vận tải 409 phương tiện (vận tải hàng hóa 250 phương tiện, vận tải hành khách 159 phương tiện) số lượng vận chuyển hành khách và hàng hóa tăng, doanh thu dịch vụ vận tải tăng 19,7 % so với cùng kỳ; dịch vụ du lịch tiếp tục tăng trưởng; dịch vụ viễn thông đạt 17,6 tỷ đồng, tăng 7,0 % so với cùng kỳ. Giá trị dịch vụ và tổng mức bán lẻ hàng hóa 787,6 tỷ đồng.Tăng cường chỉ đạo quản lý doanh nghiệp ngoài quốc doanh; kiểm tra, kiểm soát thị trường, đã kiểm tra và xử lý vi phạm 155 vụ, nộp ngân sách nhà nước 265 triệu đồng.
1.3. Thu ngân sách nhà nước tiếp tục có nhiều cố gắng, mặc dù trong năm có 10 Doanh nghiệp phải ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh tương ứng 1,3 tỷ nợ thuế khó đòi. Tổng thu NSNN ước đạt40,1 tỷ đồng. Một số chỉ tiêu thu đạt và vượt so với dự toán giao: Thuế CTN ngoài quốc doanh: 8.915 triệu đồng, đạt 100% dự toán. Thuế trước bạ: 4.500 triệu đồng, đạt 100% dự toán. Thuế thu nhập cá nhân:1.950 triệu đồng, đạt 100% dự toán. Thu tiền cấp quyền sử dụng đất: 12.618 triệu đồng, đạt 126,2% dự toán. Thu sự nghiệp tại khu du lịch Suối cá2.230 triệu đồng, đạt 100% dự toán. Thu phí và lệ phí:405 triệu đồng, đạt 100%. Thuế sử dụng đất phi NN35 triệu đồng đạt 58,6% dự toán. Tiền thuê đất129 triệu đồng, đạt 183 % dự toán. Thu tại xã:6.496,090 triệu đồng, đạt 100% dự toán.Thu khác ngân sách 2.832,2 triệu đồng.Tổng chi ngân sách cấp huyện: 337,9 tỷ đồng, bằng 156% dự toán. Thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiết kiệm chi 10 % những tháng cuối năm 2013.
1.4. Hoạt động ngân hàng đã bám sát nhiệm vụ của ngân hàng cấp trên và nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh trên địa bàn, tích cực huy động vốn để cho vay đầu tư phát triển, sản xuất kinh doanh và quan tâm cho vay hộ nghèo, đối tượng CSXH.Tổng dư nợ năm 2013 là 933,9 tỷ đồng (trong đó NHNN 410 tỷ đồng, tăng 17,8 % so với 2012; NHCSXH 253,9 tỷ đồng, tăng 8,8% so với 2012); kiểm soát dư nợ và duy trì tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ ở mức thích hợp, tỷ lệ dư nợ của NHNN 0,1%, tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ 0,06 %/tổng dư nợ; tỷ lệ nợ quá hạn của NHCSXH 0,8%, giảm 0,4 % so với năm 2012.
1.5. Công tác quản lý đất đai, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức, công dân được quan tâm;số hộ có đất ở được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 98,5 %, đất của các tổ chức đã cấp GCN 83 %là một trong 11 huyện có tỷ lệ cao của cả tỉnh;Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2011 – 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt và quy hoạch sử dụng đất thị trấn Cẩm Thủy giai đoạn 2011-2020 đã trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. Chỉ đạo rà soát quỹ đất công do xã quản lý làm cơ sở điều chỉnh hợp đồng giao thầu, tăng thu ngân sách. Tiếp nhận và xử lý 3.048 hồ sơ đất đai. Cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ trong GPMB các dự án, nhất là dự án QL 217. Tăng cường trách nhiệm trong quản lý tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực đất đai.
2. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đời sống nhân dân ổn định và tiếp tục được cải thiện.
2.1. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, lễ hội được tổ chức sôi nổi ở các cơ quan, đơn vị. Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền chào mừng các ngày kỷ niệm của quê hương, đất nước. Công tác thông tin được kịp thời, sâu rộng, chất lượng thông tin của Đài truyền thanh được nâng lên; Công tác tuyên truyền trực quan và lưu động có bước chuyển biến. Hoạt động du lịch và quản lý dịch vụ du lịch tiếp tục được quảng bá rộng rãi thu hút ngày càng nhiều du khách đến tham quan, trong năm đón 203.000 lượt khách đến thăm quan, (87 lượt khách nước ngoài).Tổ chức thành công Đại hội TDTT huyện Cẩm Thủy lần thứ VII, tham gia Đại hội TDTT các dân tộc toàn tỉnh tổ chức tại Quan Sơn đạt kết quả.
2.2. Công tác quản lý giáo dục & đào tạo được chú trọng, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ học năm học 2013 – 2014, nâng cao chất lượng giáo dục và giáo dục đạo đức cho học sinh, khắc phục hiện tượng học sinh bỏ học, học sinh bỏ học giảm, học sinh xếp loại hạn kiểm yếu giảm, các chỉ tiêu về học sinh khá, giỏi tăng so với kế hoạch;thi tốt nghiệp THPT và BT THPT đảm bảo an toàn, đúng quy chế. Công tác phổ cập giáo dục tiếp tục được duy trì và tỷ lệ đạt chuẩn PCGD được giữ vững 20/20 xã, thị trấn đạt chuẩn PCGDTH, PCGDTH đúng độ tuổi, 100% đơn vị xã hoàn thành PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi. Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia được quan tâm, xây dựng được 04 trường đạt chuẩn Quốc gia; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia toàn huyện đạt 40,6%. Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên, được tỉnh đánh giá dẫn đầu cụm miền núi; tham gia các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh đạt thành tích cao; trong kỳ thi tuyển sinh Đại học, cao đẳng 2013 huyện có 347 học sinh đậu Đại học, chiếm 28,2 %, trong đó có 01 em đạt thủ khoa Học viện Tài chính và 01 Á khoa Đại học chính trị. Chỉ đạo tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường cấp 3 Cẩm Thủy.
2.3. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, y tế dự phòng được chú trọng, không có dịch bệnh xảy ra. Công tác chăm sóc người bệnh; tiêm chủng mở rộng, phòng chống dịch bệnh được nâng cao một bước. Công tác xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế được các cấp quan tâm, UBND tỉnh công nhận 04 xã đạt chuẩn giai đoạn 2, hiện đang đề nghị UBND tỉnh thẩm định công nhận 02 xã đạt chuẩn trong năm 2013.
2.4. Công tác dân tộc, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân được quan tâm thường xuyên.Chi trả chế độ cho đối tượng người có công 42,9 tỷ đồng. Triển khai đào tạo sơ cấp nghề cho 445 lao động. Công tác xuất khẩu lao động tiếp tục được đẩy mạnh, xuất khẩu được 230 lao động. Hoàn thành thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp hộ nghèo năm 2013 ở 15 xã thuộc khu vực II, III theo kế hoạch với 14.594 khẩu; cấp 58.328 kg muối iốt và 1,2 tỷ đồng.
2.5.Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, phân công, bố trí và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức theo đúng chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ, phù hợp với tình hình thực tế. Công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện thường xuyên. Hoạt động tín ngưỡng tôn giáo cơ bản thực hiện đúng quy định pháp luật. Cải cách hành chính tiếp tục đạt kết quả, đưa 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện vào thực hiện theo cơ chế “một cửa”, áp dụng hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện, xây dựng và ban hành thể chế về tổ chức, bộ máy, quản lý cán bộ, công chức, viên chức.
3. Công tác phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật, giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải cách thủ tục hành chính được tăng cường.
Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và công tác hộ tịch được tăng cường,tuyên truyền được 734 cuộc, với 65.501 lượt người tham gia. Phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Sở Tư pháp đưa Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 3 vào hoạt động trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao ý thức pháp luật trong nhân dân. Công tác chỉ đạo và kiểm tra đăng ký hộ tịch ở các xã, thị trấn được tăng cường. Công tác hòa giải được chú trọng,hoà giải thành: 54/109 vụ, việc.
Tăng cường chỉ đạo công tác tiếp dân, nâng cao vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo ngay tại buổi tiếp dân, trong năm đã tiếp 1.079lượt người. Số lượt công dân đến cơ quan nhà nước tăng 1,02% so với cùng kỳ, tình hình khiếu nại, tố cáo đông người vượt cấp lên huyện giảm 05 đoàn so với cùng kỳ. Tổng số đơn thư tiếp nhận: 81 đơn (khiếu nại: 22 đơn; tố cáo: 15 đơn; thỉnh cầu: 46 đơn), tăng 1,4% so với cùng kỳ. Tổ chức 03 cuộc thanh tra ngân sách tại các xã Cẩm Thạch, Cẩm Phong, Cẩm Yên; kiểm tra, đôn đốc thực hiện sau kết luận thanh tra về kiên cố hóa trường lớp học tại 13 xã, thu hồi 141/206 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Thi hành án dân sự được quan tâm, giảm lượng án tồn đọng, kéo dài.
4. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, phối hợp chặt chẽ, chủ động nắm chắc tình hình giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, chiếm 1,29 % tổng dân số toàn huyện. Tổ chức đón nhận và đăng ký quân dự bị cho 105 đồng chí quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Hoàn thành nghĩa vụ tuyển quân; diễn tập KVPT; huấn luyện DQTV; tập huấn kiến thức QPAN cho đối tượng 3 và chức sắc, chức việc năm 2013. Chi trả chế độ theo Quyết định 62/QĐ – TTg cho 1.102 đồng chí, số tiền là 4,9 tỷ đồng. Hướng dẫn cho 174 học sinh làm hồ sơ tuyển sinh vào các trường quân sự, kết quả có 15 em thi đậu vào các Học viện, nhà trường trong quân đội.
An ninh chính trị ổn định, TTATXH trên địa bàn tiếp tục được đảm bảo, các vi phạm pháp luật được xử lý nghiêm minh, hiệu quả các mặt công tác tăng cường.Năm 2013 Cẩm Thủy đã được đưa ra khỏi danh sách 12 địa bàn trọng điểm về tội phạm trên toàn tỉnh.Tội phạm về trật tự xã hội: phát hiện 61 vụ, 104 đối tượng (giảm 11,6 % số vụ và giảm 8,0 % số đối tượng so với năm 2012), trong đó xảy ra nhiều nhất là tội phạm trộm cắp tài sản (24 vụ, 19 đối tượng), cố ý gây thương tích (08 vụ, 14 đối tượng); vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ (11 vụ, 11 đối tượng). Tội phạm ma túy phát hiện, xử lý 18 vụ, 25 đối tượng, tăng 01 vụ, giảm 02 đối tượng so với năm 2012. Tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế: phát hiện 03 vụ, 03 đối tượng vi phạm trong lĩnh vực thương mại (tăng 01 vụ, 01 đối tượng so với năm 2012). Tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra 14 vụ, chết 15 người, bị thương 15 người (tăng 01 vụ, 01 người chết, giảm 02 người bị thương so với 2012).
Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 10 và Đề án 375 của UBND tỉnh“Về xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT”. Phong trào quần chúng BVANTQ tiếp tục được phát huy, có 196/214 thôn an toàn về ANTT.
Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương khoá XI về “Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới” và sơ kết 5 năm thực hiện nghị định 152/NĐ-CP về“xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ”.
5. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền huyện và xã:
Trong năm 2013, UBND, Chủ tịch UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, tích cực kêu gọi thu hút đầu tư vào địa bàn huyện:
UBND huyện tiếp và làm việc với các đoàn công tác của tỉnh: Tiếp và làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Văn Chiến; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thìn; Ban Giám đốc và Trưởng các phòng chuyên môn Sở Công thương.
Đồng thời, UBND huyện đã tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2013; sơ kết 2 năm thực hiện chương trình nông thôn mới. Tập huấn công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Triển khai các văn bản Luật và tập huấn kỹ thuật soạn thảo văn bản QPPL. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 về “ chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 152/NĐ- CP của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ. Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 375 và Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh về xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT. Tổ chức các hội nghị giao ban, các hội nghị chuyên đề, hội nghị các BCĐ để kịp thời triển khai thực hiện nhiệm vụ.
Phát huy những kết quả đã đạt được 2013, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cẩm Thủy quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2014.
Văn phòng HĐND & UBND huyện