Truy cập

Hôm nay:
359
Hôm qua:
548
Tuần này:
5172
Tháng này:
5172
Tất cả:
575817

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI XÃ CẨM GIANG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ VI NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Ngày 19/02/2021 14:39:19

Sáng ngày 30 tháng 1 năm 2021 Hội người cao tuổi xã Cẩm Giang tổ chức Đại hội làm thứ VI nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về dự đại hội có các đại biểu đại diện cho các ban, ngànhcủa huyện, lãnh đạo Đảng, chính quyền, trưởng các ban ngànhđoàn thể và các đại biểu người cao tuổi tiêu biểu đại diện cho hơn 800 hội viên người cao tuổi xã Cẩm Giang.
z2337604300123_75c6327a60df67caf02a156586f31918.2.jpg
Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền xã, cán bộ, hội viên Hội người cao tuổi xã Cẩm Giang đã phát huy vai trò của người cao tuổi, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tích cưc tham gia các phong trào của địa phương, như phong trào bảo vệ môi trường, hiến đất, góp tiền làm đường giao thông, nhà văn hóa và vận động con cháu, bà con trong xóm thực hiện tốt hương ước xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa. Nhiều cụ tham gia tổ hòa giải cơ sở, tổ cựu chiến binh vì dân; Ban khuyến học dòng học và Hội khuyến học xã.
z2337604313926_81b405a158022f5f69f4a100abb7e165.3.jpg

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ hội viên HNCT đã được BCH hội đánh giá khá chi tiết trong báo cáo trình tại Đại hội, đó là Tỷ lệ thu hút hội viên đạt 93.3; 4/4 chi hội được kiện toàn, củng cố đi vào hoạt động có nề nếp và hiệu quả; đội ngũ cán bộ hội được lựa chọn những người nhiệt tình, có trình độ, năng lực, tâm huyết với tổ chức hội; BCH hội thực hiện tốt công tác phối hợp với UBMTTQ, các tổ chức chính trị, các nghành liên quan tổ chức các hoạt động nhằm chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NCT như: tổ chức tư vấn, khám sức khỏe và cấp thuốc định kỳ cho 70 đến 80% lượt NCT; tổ chức sinh hoạt các câu lạc bộ: CLB Dưỡng sinh, CLB bóng truyền hơi, CLB văn nghệ, CLB thư ca; Đặc biệt hoạt động sổi nổi nhất là CLB liên thế hệ tại thôn Giang Hồng 2;
z2337604311126_2e75b25295de883b564e5267a3d10c37.4.jpg
Tổ chức mừng thọ, tặng quà đầu năm cho 267 lượt cụ với tổng kinh phí 48.500.000đ…; Đặc biệt trong phong trào "NCT nêu gương sáng trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo", Các cụ đã thực sự nêu gương trong việc vận động con cháu tích cực lao động xản xuất, ứng dung tiến bộ KHKT vào SX, CN, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng,nhiều cụ còn trực tiếp tham gia làm kinh tế; NCT đã gương mẫu vận động con cháu đóng góp, tiền của, ngày công và hiến đất để làm đường theo chương trình NTM… Vai trò NCT đã đóng góp không nhỏ vào chương trình XĐGN, CTXDNTM của địa phương cũng như nhiệm vụ công tác hội các cấp, được cấp ủy Đảng, hội cấp trên ghi nhận.
z2337604293725_b47d58dad8d843bb5fd0dcf4f127d14c.5.jpg

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI XÃ CẨM GIANG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ VI NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Đăng lúc: 19/02/2021 14:39:19 (GMT+7)

Sáng ngày 30 tháng 1 năm 2021 Hội người cao tuổi xã Cẩm Giang tổ chức Đại hội làm thứ VI nhiệm kỳ 2021 - 2026

Về dự đại hội có các đại biểu đại diện cho các ban, ngànhcủa huyện, lãnh đạo Đảng, chính quyền, trưởng các ban ngànhđoàn thể và các đại biểu người cao tuổi tiêu biểu đại diện cho hơn 800 hội viên người cao tuổi xã Cẩm Giang.
z2337604300123_75c6327a60df67caf02a156586f31918.2.jpg
Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền xã, cán bộ, hội viên Hội người cao tuổi xã Cẩm Giang đã phát huy vai trò của người cao tuổi, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tích cưc tham gia các phong trào của địa phương, như phong trào bảo vệ môi trường, hiến đất, góp tiền làm đường giao thông, nhà văn hóa và vận động con cháu, bà con trong xóm thực hiện tốt hương ước xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa. Nhiều cụ tham gia tổ hòa giải cơ sở, tổ cựu chiến binh vì dân; Ban khuyến học dòng học và Hội khuyến học xã.
z2337604313926_81b405a158022f5f69f4a100abb7e165.3.jpg

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ hội viên HNCT đã được BCH hội đánh giá khá chi tiết trong báo cáo trình tại Đại hội, đó là Tỷ lệ thu hút hội viên đạt 93.3; 4/4 chi hội được kiện toàn, củng cố đi vào hoạt động có nề nếp và hiệu quả; đội ngũ cán bộ hội được lựa chọn những người nhiệt tình, có trình độ, năng lực, tâm huyết với tổ chức hội; BCH hội thực hiện tốt công tác phối hợp với UBMTTQ, các tổ chức chính trị, các nghành liên quan tổ chức các hoạt động nhằm chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NCT như: tổ chức tư vấn, khám sức khỏe và cấp thuốc định kỳ cho 70 đến 80% lượt NCT; tổ chức sinh hoạt các câu lạc bộ: CLB Dưỡng sinh, CLB bóng truyền hơi, CLB văn nghệ, CLB thư ca; Đặc biệt hoạt động sổi nổi nhất là CLB liên thế hệ tại thôn Giang Hồng 2;
z2337604311126_2e75b25295de883b564e5267a3d10c37.4.jpg
Tổ chức mừng thọ, tặng quà đầu năm cho 267 lượt cụ với tổng kinh phí 48.500.000đ…; Đặc biệt trong phong trào "NCT nêu gương sáng trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo", Các cụ đã thực sự nêu gương trong việc vận động con cháu tích cực lao động xản xuất, ứng dung tiến bộ KHKT vào SX, CN, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng,nhiều cụ còn trực tiếp tham gia làm kinh tế; NCT đã gương mẫu vận động con cháu đóng góp, tiền của, ngày công và hiến đất để làm đường theo chương trình NTM… Vai trò NCT đã đóng góp không nhỏ vào chương trình XĐGN, CTXDNTM của địa phương cũng như nhiệm vụ công tác hội các cấp, được cấp ủy Đảng, hội cấp trên ghi nhận.
z2337604293725_b47d58dad8d843bb5fd0dcf4f127d14c.5.jpg

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)