Truy cập

Hôm nay:
182
Hôm qua:
485
Tuần này:
2570
Tháng này:
13953
Tất cả:
371458

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cẩm Thủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012

Ngày 28/08/2015 09:05:04

Trong 2 ngày: 10-11/01/2013. Huyện ủy – HĐND – UBND huyện Ngọc Lặc tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2013 tại 2 cụm: Cụm I gồm 15 xă phía Bắc, Đông bắc; Cụm 2 gồ 7 xă vùng phía Nam, Tây nam của huyện.

Thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 3 HĐND huyện Khóa XVIII về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2012, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh, sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền, sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội của huyện vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng khá và tiếp tục phát triển. Trong tổng số 17 chỉ tiêu chủ yếu, có 14 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch.
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,1%, tăng 0,1% so với KH.
- Cơ cấu các ngành kinh tế:
+Nông, lâm, thuỷ sản:42,16 %, giảm 0,49 % so với KH.
+Công nghiệp- Xây dựng:18,40 %, tăng 0,16 % so với KH.
+Dịch vụ: 39,44 % , tăng 0,33 % so với KH.
- Thu nhập bình quân/người: 16,5 triệu đồng, đạt 175,5 % KH.
- Giá trị thu nhập/ha canh tác: 65 triệu đồng/ha, đạt 108,3 % KH
- Sản lượng lương thực:63.162,4 tấn, đạt 105,2 % KH.
- Trồng rừng 359,3 ha, đạt 102,7% KH; Trồng cây cao su: 176,2 ha, đạt 146,8% KH.
- Giá trị XDCB: 173,4 tỷ đồng, đạt 100,2 % KH;
- Giá trị sản xuất CN - TTCN: 176,2 tỷ đồng, đạt 100,1 % KH;
- Giá trị dịch vụ- thương mại: 750,1 tỷ đồng, đạt 100,1 % KH;
-Thu NSNN trên địa bàn: 32,2 tỷ đồng, đạt 116 % DT.
- Xây dựng được 03 trường chuẩn quốc gia, đạt 100 % KH;
- Ra mắt 09 đơn vị văn hoá (03 cơ quan, 06 làng) đạt 128,5 % KH; Có 66,6 % số gia đình đạt gia đình văn hóa, đạt 102,4 % KH, 86,5 % khu dân cư an toàn về ANTT, đạt 108,1 % KH.
- Xuất khẩu lao động: 209 lao động, đạt 104,5 % KH.
- Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,5 %/năm, đạt 83 % KH.
- Tỷ lệ tăng Dân số 1,12 % (KH đề ra 0,65%)
Mặc dù ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, nguồn vốn đầu tư thiếu, giá cả nguyên vật liệu tăng và biến động khó lường, sản xuất nông nghiệp vẫn giữ được vị trí quan trọng, năng suất lúa và ngô tăng cao, tổng sản lượng lương thực đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch, góp phần cơ bản giữ vững ổn định đời sống nhân dân. Tổng diện tích gieo trồng: 18.735,3 ha, giảm 1,4 % so KH, tổng sản lượng lương thực tăng 5,2 % so với KH và tăng 1,5 % so với cùng kỳ.(vụ đông: 4.975,2 tấn; vụ chiêm xuân 30.523,1 tấn; vụ thu, mùa: 27.664,1 tấn). Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 705,3 tỷ đồng, tăng 1,7 % so với 2011.
Tích cực chỉ đạo chuyển đổi đất 1 vụ, đất bãi, đất đồi bằng sang trồng mía nguyên liệu, nên diện tích mía không ngừng được mở rộng, trong năm chuyển đổi được 410 ha, tăng 31,8 % so KH (đất 01 vụ 207 ha, đất bãi 90,7 ha, đất khác 112,3 ha); Năng suất mía vụ ép 2011 – 2012 đạt 597tạ/ha, sản lượng 152.461,9 tấn.
Giá trị chăn nuôi trong sản xuất nông nghiệp đạt 172,3 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 21,5 %, tăng 1,5 % so với 2011, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 3.152,3 tấn. Xây dựng mô hình liên kết chăn nuôi lợn, gà là khâu đột phá trong năm, huyện đã tích cực kêu gọi đầu tư phát triển chăn nuôi, phối hợp Công ty CP chăn nuôi Việt Nam ký kết hợp đồng liên kết chăn nuôi, đã có 04 trang trại đầu tư xây dựng, tổng kinh phí tỉnh hỗ trợ phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm đạt 312 triệu đồng. Công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm được quan tâm và tập trung chỉ đạo, hạn chế dịch bệnh phát sinh và lây lan diện rộng. Tỷ lệ tiêm phòng cho đàn trâu, bò, đàn lợn, đàn chó đạt từ 90 - 96% KH.
Sản lượng khai thác và sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 331 tấn, tăng 5,3 % so với cùng kỳ, giá trị sản xuất thủy sản đạt 13,2 tỷ đồng, tăng 1,0 % so với 2011.
Các chỉ tiêu khoanh nuôi, tái sinh, chăm sóc và bảo vệ rừng, hướng dẫn khai thác lâm sản tận thu, tận dụng đảm bảo đúng kế hoạch và quy định. Trồng rừng, trồng cây cao su được quan tâm chỉ đạo đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch. An ninh rừng ổn định, công tác kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện Luật bảo vệ và phát triển rừng được tăng cường, không để xẩy ra cháy rừng và điểm nóng về khai thác lâm sản trái phép.Tích cực chỉ đạo chuyển đổi diện tích rừng nghèo kiệt sang trồng cây có giá trị kinh tế cao hơn, hướng dẫn xã Cẩm Sơn chuyển đổi được 7,9 ha. Công tác cải tạo vườn tạp theo chủ trương của Huyện ủy được tập trung bàn các giải pháp và xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện. Giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 112,4 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9,9 %, tăng 11,2 % so với 2011.
Công tác thủy lợi được quan tâm, công tác thường trực phòng, chống lụt, bão được triển khai thực hiện nghiêm túc từ huyện đến cơ sở, các Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh và Ban chỉ huy PCLB tỉnh được triển khai thực hiện kịp thời.
Trong điều kiện cắt giảm đầu tư công, kiềm chế lạm phát, tiền tệ thắt chặt, hàng tồn kho nhiều, sản xuất công nghiệp – TTCN trên địa bàn vẫn duy trì mức tăng trưởng, đã thu hút đầu tư nhà máy sản xuất dăm gỗ xuất khẩu tại Cẩm Châu và xưởng may công nghiệp Cẩm Thành, Cẩm Phú. Các loại hình doanh nghiệp sản xuất, chế biến đá làm vật liệu xây dựng, khai thác cát sỏi, sơ chế hàng nông – lâm sản tiếp tục phát triển. Giá trị sản xuất CN – TTCNtăng 7,3 % so 2011.
- Đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm đẩy mạnh; giá trị xây lắp hoàn thànhtăng 26,9 % so với 2011. Một số công trình được chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công và đưa vào sử dụng như trụ sở xã Cẩm Tú, trụ sở xã Cẩm Bình...Nhiều công trình khác tiếp tục được quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công phục vụ đời sống nhân dân.
-Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển,loại hình dịch vụ vận tải hành khách, dịch vụ viễn thông phát triển mạnh, dịch vụ du lịch diễn ra sôi động thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước đến thăm.Các hoạt động thương mại tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, các mặt hàng thiết yếu đảm bảo nguồn cung, không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa. Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của tỉnh vềcông táckiểm tra, kiểm soát thị trường, chống gian lận thương mại. Giá trị dịch vụ thương mại tăng 12,9 % so với 2011.
Thu ngân sách nhà nước có nhiều cố gắng; thành lập Đội chống thất thu để triệt để các nguồn thu, chỉ đạo đẩy mạnh thu nợ thuế XDCB và nợ ngân sách xã.Tổngthu NSNN trên địa bàn: 32,2 tỷ đồng, tăng 16 % DT và bằng 93,3 % so với 2011,Tổng thu ngân sách qua KBNN 493,9 tỷ đồng, tăng 32 % so với 2011(thuNSTW 90 triệu đồng, NS tỉnh 841 triệu đồng, NS huyện 415,4 tỷ đồng, NS xã 77,5 tỷ đồng). Chi tiền mặt 933,8 tỷ đồng (chi NSTW 63,9 tỷ đồng, NS tỉnh 427,9 tỷ đồng, NS huyện 350,4 tỷ đồng, NS xã 91,5 tỷ đồng). Cấp phát, thanh toán vốn đầu tư xây dựng 34,5 tỷ đồng (vốn NSNN 12,5 tỷ đồng, vốn chương trình mục tiêu 14,7 tỷ đồng, vốn trái phiếu Chính phủ 7,2 tỷ đồng).Quản lý và sử dụng vốn thanh toán chặt chẽ, đúng chế độ quy định. Làm tốt công tác thanh toán qua ngân hàng và liên Kho bạc, đáp ứng đủ vốn cho nhu cầu thanh toán.
Hoạt động ngân hàng đã bám sát nhiệm vụ của ngân hàng cấp trên và nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh trên địa bàn, tích cực huy động vốn để cho vay đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và quan tâm cho vay hộ nghèo, đối tượng CSXH.Tổng dư nợ đến hết năm 2012 là 574 tỷ đồng (trong đó NHNN 340,8 tỷ, NHCSXH 233,2 tỷ đồng); kiểm soát dư nợ và duy trì tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ ở mức thích hợp, tỷ lệ dư nợ của NHNN 0,13 %, tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ 0,1 %, tổng dư nợtỷ lệ nợ quá hạn của NHCSXH 1,07 %.
Công tác quản lý đất đai, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quan tâm; Hoàn thiện hồ sơ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2011 – 2020; chỉ đạo lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã giai đoạn 2011 – 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 – 2015 gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo rà soát quỹ đất nông nghiệp do UBND các xã, thị trấn quản lý và xây dựng phương án quản lý, sử dụng nhằm tăng thu cho ngân sách. Hướng dẫn việc giao đất, thuê đất để nhân dân xây dựng trang trại chăn nuôi. Công tác GPMB để thực hiện các dự án đầu tư được triển khai kịp thời.
Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm chỉ đạo, tình trạng ô nhiễm môi trường ở các cơ sở sản xuất, trang trại chăn nuôi dần được khắc phục.
Công tác xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tập trung chỉ đạo. Hoàn thành phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới và đã đạt từ 3- 9 tiêu chí nông thôn mới; trong đó có 2 xã đạt 9 tiêu chí: Cẩm Tú, Cẩm Vân; 2 xã đạt 8 tiêu chí: Cẩm Ngọc, Cẩm Tân. Hoàn thành phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới. Hoàn thành phân bổ, hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới 400 tấn xi măng/xã cho 04 xã đăng ký điểm xây dựng NTM, đã hoàn thành được 14 km đường giao thông nông thôn, 3.137m đường nội đồng, 3.951m kênh mương. Hỗ trợ 825 triệu đồngxây dựng mô hình điểm về cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp phục vụ mua máy gặt đập liên hợp, máy cày giải phóng đất.
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, lễ hội được tổ chức sôi nổi ở các cơ quan, đơn vị. Công tác thông tin, tuyên truyền được quan tâm chỉ đạo và có bước chuyển biến, ra mắt Trang thông tin điện tử huyện Cẩm Thủy trên Internet. Phong trào thi đua xây dựng đơn vị văn hóa diễn ra sôi nổi ở cơ sở. Chỉ đạo tổ chức ra mắt được 09 đơn vị văn hóa, tăng 28,5 % KH; số gia đình văn hóa tăng 2,5 % so với 2011.Công tác tuyên truyền đã bám sát định hướng và hướng dẫn của Sở Thông tin & truyền thông. Công tác quản lý viễn thông, công nghệ thông tin, dịch vụ văn hóa... đáp ứng nhu cầu dịch vụ của nhân dân, công tác quản lý hoạt động gia đình được quan tâm.
Hoạt động du lịch được quan tâm và có chuyển biến; thành lập BQL suối cá Cẩm Lương, ban hành Quy chế hoạt động và chỉ đạo chấn chỉnh những hạn chế trong công tác quản lý và hoạt động dịch vụ du lịch suối cá Cẩm Lương. Trong năm thu hút gần 200 ngàn lượt khách đến thăm quan, doanh thu du lịch đạt 2,55 tỷ đồng (phí thăm quan 1,65 tỷ đồng, tăng 4% so với 2011, trông giữ phương tiện 300 triệu đồng, phí cầu treo 600 triệu đồng).
Hoạt động TDTT được duy trì và phát triển; tham gia các giải do tỉnh tổ chức đạt thành tích cao: giải Việt dã báo Thanh Hóa, giải thể thao “hè Sầm Sơn”, giải thể thao gia đình, giải thể thao người khuyết tật…
Công tác quản lý giáo dục & đào tạo được chú trọng, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. Huy động mẫu giáo 5 tuổi ra lớp đạt 100%; Huy động trẻ vào lớp 1 đạt 99,7%; Tuyển sinh vào lớp 6 đạt 99,4%; Tuyển sinh vào lớp 10 THPT và BT THPT đạt 86,7%, Trung tâm GDTX đạt 107,7% kế hoạch tỉnh giao.
Tham gia các kỳ thi học sinh giỏi do tỉnh tổ chức đạt kết quả khá.Năm học 2011 – 2012 đã có 37 giáo viên và 414 học sinh đạt thành tích cao, trong đó 10 giáo viên có học sinh đạt giải quốc gia, 22 giáo viên có học sinh đạt giải nhất cấp tỉnh, 05 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh, 414 học sinh đạt giải nhất, nhì, ba học sinh giỏi cấp tỉnh. Triển khai thực hiện các giải pháp chấn chỉnh tình trạng học sinh bỏ học, học sinh hư trong các trường học.
Xây dựng được 03 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt 100 % KH, 01 trường đạt chuẩn mức độ II, 01 trường được công nhận lại. Tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt nam trang trọng, ý nghĩa.
Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, y tế dự phòng được chú trọng, không có dịch bệnh xảy ra. Công tác tiêm chủng mở rộng, phòng chống dịch bệnh được quan tâm chỉ đạo. Công tác chăm sóc người bệnh được quan tâm, nhất là ở các khoa cấp cứu, đông y và khoa ngoại, thường xuyên kiểm tra công tác chăm sóc bệnh nhân, chấn chỉnh kịp thời chế độ chăm sóc theo quy định. Bệnh viện đa khoa huyện đã triển khai thực hiện các giải pháp chấn chỉnh thái độ thờ ơ, thiếu tận tình trong phục vụ bệnh nhân của đội ngũ y, bác sỹ.
Công tác truyền thông dân số và hoạt động tư vấn, cung cấp dịch vụ KHHGĐ được triển khai thực hiện. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,12 %, tăng 0,3 % so với 2011. Dân số toàn huyện 107.206 người, tăng 1,6 % so với 2011.
Công tác dân tộc, tôn giáo, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân được quan tâm thường xuyên.Tổ chức thành công Hội nghị biểu dương người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số 5 năm (2007-2012). Chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tổ chức 45 người có uy tín tiêu biểu đi tham quan thủ đô Hà Nội; 13 người có uy tín tiêu biểu của huyện đi dự Hội nghị biểu dương cấp tỉnh năm 2012. Hoạt động tự do tín ngưỡng luôn được các cấp uỷ Đảng và chính quyền quan tâm, thường xuyên thăm hỏi, động viên nhân các dịp lễ trọng; Tổ chức Đại hội đại biểu phật giáo huyện lần thứ II, nhiệm kỳ (2012-2017).
Tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày TBLS, biểu dương 13 tập thể và 19 cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt chính sách người có công và công tác đền ơn đáp nghĩa. Các chế độ chính sách cho các đối tượng CSXH, người có công, người nghèo, chế độ BHXH, BHYT được quan tâm giải quyết kịp thời, đúng chế độ chính sách. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Công tác xuất khẩu lao động được đẩy mạnh, tăng 4,5% KH. Đào tạo nghề được 1.898 lao động. Chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo 2012 theo đúng quy định.
Công tác tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, công chức, viên chức được chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, đúng quy định theo phân cấp; Thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, thuyên chuyển cán bộ, công chức đảm bảo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác, đã thực hiện luân chuyển 03 công chức lãnh đạo cấp huyện về giữ chức vụ lãnh đạo cấp xã, luân chuyển 10 cán bộ địa chính – xây dựng xã; ban hành phương án luân chuyển 10 kế toán ngân sách xã, thị trấn và chỉ đạo thực hiện luân chuyển cán bộ quản lý và giáo viên các trường học đáp ứng nhiệm vụ năm học mới.Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được chú trọng. Cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo, thực hiện công khai thủ tục hành chính, tiếp nhận và giải quyết các công việc của tổ chức và công dân theo cơ chế “một cửa” đảm bảo hiệu quả; Chỉ đạo thực hiện rà soát, đối chiếu thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo kế hoạch của UBND tỉnh.
Công tác thi đua, khen thưởng được tổ chức thực hiện đảm bảo kịp thờibiểu dương, động viên, khích lệ những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước.
Tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật các văn bản luật mới ban hành.Nâng cao chất lượng Tổ hòa giải cơ sở.Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết có hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần ổn định tình hình chính trị xã hội,không để điểm nóng xảy ra.Tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo cấp huyện đạt 90 %, các ngành đạt 100 %, các xã, thị trấn đạt 91 %.Tổ chức thanh tra diện rộng việc thực hiện Đề án kiên cố hoá trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-201 và phối hợp với Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở Tài chính thanh tra công tác quản lý ngân sách và quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo nghề.
Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập; xây dựng và thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công, quy chế chi tiêu nội bộ, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức.
Công tác thi hành án dân sự được quan tâm, giảm lượng án tồn và giảm án phải đình chỉ, hoãn thi hành, tỷ lệ thi hành án xong đạt 89 % về việc và 75 % về tiền.
Lực lượng vũ trang trong huyện đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện, duy trì tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, gắn với xây dựng cơ sở vững mạnh, an toàn làm chủ, không để phát sinh điểm nóng, công tác tuyển quân đợt 2/2012 đã hoàn thành 100% kế hoạch. Công tác diễn tập chiến đấu trị an cụm 5 được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch. Hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện dân quân tự vệ, dân quân tại chỗ, dân quân cơ động, lực lượng dự bị động viên đạt 100%.
Tình hình TTATXH trên địa bàn tiếp tục được đảm bảo ổn định, các vi phạm pháp luật được xử lý nghiêm minh, hiệu quả các mặt công tác được tăng cường. Không để xảy ra tội phạm có băng ổ nhóm lớn, tội phạm mang tính xã hội đen, các vụ án nghiêm trọng gây dư luận xấu trong nhân dân. Một số tội không xảy ra (như hiếp dâm, cướp, cướp giật tài sản ...) Tội phạm hình sự giảm rõ rệt so với năm 2011. Trong năm xảy ra 69vụ phạm pháp hình sự, 113 đối tượng (giảm 65 vụ và 56 đối tượng so với 2011), trong đó trộm cắp tài sản: 26 vụ, 21 đối tượng (giảm 26 vụ và 07đối tượng so với 2011); Cố ý gây thương tích, gây tổn hại sức khoẻ cho người khác: 16 vụ, 21 đối tượng (giảm 13 vụ, 29 đối tượng so với 2011). Tội phạm ma túy giảm 01 vụ, 10 đối tượng so với 2011. Tai nạn giao thông nghiêm trọng 13 vụ giảm 3 vụ so với năm 2011; Số người chết là 14 người, giảm 4 người chết so với năm 2011; Số người bị thương 17 người, tăng 5 người so với năm 2011. Va quyệt xảy ra 36 vụ làm 40 người bị thương (giảm 02 vụ, 10 người bị thương so với 2011).
Công tác quản lý nhà nước về trật tự ATXH được tăng cường, không để xảy ra cháy nổ, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và ùn tắc giao thông kéo dài. Triển khai nhiều chương trình, kế hoạch chuyên đề về công tác đảm bảo ANCT, giữ gìn TTATXH và tăng cường quản lý nhà nước về ANTT.
Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát huy, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT – UBND và Đề án 375 của UBND tỉnh về đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT tiếp tục đạt kết quả, nhân dân đoàn kết chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Không xảy ra phức tạp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Năm 2012 có 186/214 khu dân cư an toàn về ANTT. Tổ chức thành công Hội thi BCĐ ANTT xã, thị trấn 2012 và đăng cai tổ chức thành công Hội thi BCĐ ANTT xã, thị trấn cụm 11 huyện miền núi.
Các ngành, UBND các xã, thị trấn triển khai kịp thời các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các kết luận của tỉnh, của Ban Thường vụ Huyện uỷ, HĐND trên lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Chỉ đạo rà soát quỹ đất công ích do UBND các xã quản lý và xây dựng phương án quản lý tạo quỹ đất tập trung để phát tiển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá, phát triển trang trại; Bàn các giải pháp thực hiện chủ trương của Huyện ủy về cải tạo vườn tạp và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện; Các phòng, ban ký kết với các đoàn thể, các tổ chức hội chung tay xây dựng nông thôn mới và xây dựng các chương trình phát triển kinh tế; Quy hoạch mở rộng không gian thị trấn Cẩm Thuỷ. Triển khai thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh…., theo đó các ngành và cơ sở đã tham mưu xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực có trọng tâm, trọng điểm.
Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2012, đã tập trung chỉ đạo giải quyết 13/13 việc và báo cáo kết quả giải quyết với UBND tỉnh, đạt 100 %.
Các thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện được các ngành, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện; các kiến nghị, tờ trình của các ngành và cơ sở đều được Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các ngành liên quan tham mưu và trả lời bằng văn bản, những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND, Chủ tịch UBND huyện đều được giải quyết dứt điểm, những kiến nghị, những vấn đề vượt quá thẩm quyền của UBND huyện, UBND huyện trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết.
UBND các xã, thị trấn đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện, chương trình hành động của UBND huyện và Nghị quyết của HĐND xã, thị trấn. Triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách mới trên địa bàn. Chủ động đấu mối, liên hệ với các ngành cấp huyện để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở xã, thị trấn, những vấn đề vượt quá thẩm quyền của xã, UBND xã lập tờ trình trình UBND huyện, qua đó các nhiệm vụ đề ra được chỉ đạo hoàn thành.
Mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Cẩm Thủy đã vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2012.
Văn phòng HĐND & UBND

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cẩm Thủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012

Đăng lúc: 28/08/2015 09:05:04 (GMT+7)

Trong 2 ngày: 10-11/01/2013. Huyện ủy – HĐND – UBND huyện Ngọc Lặc tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2013 tại 2 cụm: Cụm I gồm 15 xă phía Bắc, Đông bắc; Cụm 2 gồ 7 xă vùng phía Nam, Tây nam của huyện.

Thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 3 HĐND huyện Khóa XVIII về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2012, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh, sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền, sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội của huyện vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng khá và tiếp tục phát triển. Trong tổng số 17 chỉ tiêu chủ yếu, có 14 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch.
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,1%, tăng 0,1% so với KH.
- Cơ cấu các ngành kinh tế:
+Nông, lâm, thuỷ sản:42,16 %, giảm 0,49 % so với KH.
+Công nghiệp- Xây dựng:18,40 %, tăng 0,16 % so với KH.
+Dịch vụ: 39,44 % , tăng 0,33 % so với KH.
- Thu nhập bình quân/người: 16,5 triệu đồng, đạt 175,5 % KH.
- Giá trị thu nhập/ha canh tác: 65 triệu đồng/ha, đạt 108,3 % KH
- Sản lượng lương thực:63.162,4 tấn, đạt 105,2 % KH.
- Trồng rừng 359,3 ha, đạt 102,7% KH; Trồng cây cao su: 176,2 ha, đạt 146,8% KH.
- Giá trị XDCB: 173,4 tỷ đồng, đạt 100,2 % KH;
- Giá trị sản xuất CN - TTCN: 176,2 tỷ đồng, đạt 100,1 % KH;
- Giá trị dịch vụ- thương mại: 750,1 tỷ đồng, đạt 100,1 % KH;
-Thu NSNN trên địa bàn: 32,2 tỷ đồng, đạt 116 % DT.
- Xây dựng được 03 trường chuẩn quốc gia, đạt 100 % KH;
- Ra mắt 09 đơn vị văn hoá (03 cơ quan, 06 làng) đạt 128,5 % KH; Có 66,6 % số gia đình đạt gia đình văn hóa, đạt 102,4 % KH, 86,5 % khu dân cư an toàn về ANTT, đạt 108,1 % KH.
- Xuất khẩu lao động: 209 lao động, đạt 104,5 % KH.
- Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,5 %/năm, đạt 83 % KH.
- Tỷ lệ tăng Dân số 1,12 % (KH đề ra 0,65%)
Mặc dù ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, nguồn vốn đầu tư thiếu, giá cả nguyên vật liệu tăng và biến động khó lường, sản xuất nông nghiệp vẫn giữ được vị trí quan trọng, năng suất lúa và ngô tăng cao, tổng sản lượng lương thực đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch, góp phần cơ bản giữ vững ổn định đời sống nhân dân. Tổng diện tích gieo trồng: 18.735,3 ha, giảm 1,4 % so KH, tổng sản lượng lương thực tăng 5,2 % so với KH và tăng 1,5 % so với cùng kỳ.(vụ đông: 4.975,2 tấn; vụ chiêm xuân 30.523,1 tấn; vụ thu, mùa: 27.664,1 tấn). Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 705,3 tỷ đồng, tăng 1,7 % so với 2011.
Tích cực chỉ đạo chuyển đổi đất 1 vụ, đất bãi, đất đồi bằng sang trồng mía nguyên liệu, nên diện tích mía không ngừng được mở rộng, trong năm chuyển đổi được 410 ha, tăng 31,8 % so KH (đất 01 vụ 207 ha, đất bãi 90,7 ha, đất khác 112,3 ha); Năng suất mía vụ ép 2011 – 2012 đạt 597tạ/ha, sản lượng 152.461,9 tấn.
Giá trị chăn nuôi trong sản xuất nông nghiệp đạt 172,3 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 21,5 %, tăng 1,5 % so với 2011, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 3.152,3 tấn. Xây dựng mô hình liên kết chăn nuôi lợn, gà là khâu đột phá trong năm, huyện đã tích cực kêu gọi đầu tư phát triển chăn nuôi, phối hợp Công ty CP chăn nuôi Việt Nam ký kết hợp đồng liên kết chăn nuôi, đã có 04 trang trại đầu tư xây dựng, tổng kinh phí tỉnh hỗ trợ phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm đạt 312 triệu đồng. Công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm được quan tâm và tập trung chỉ đạo, hạn chế dịch bệnh phát sinh và lây lan diện rộng. Tỷ lệ tiêm phòng cho đàn trâu, bò, đàn lợn, đàn chó đạt từ 90 - 96% KH.
Sản lượng khai thác và sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 331 tấn, tăng 5,3 % so với cùng kỳ, giá trị sản xuất thủy sản đạt 13,2 tỷ đồng, tăng 1,0 % so với 2011.
Các chỉ tiêu khoanh nuôi, tái sinh, chăm sóc và bảo vệ rừng, hướng dẫn khai thác lâm sản tận thu, tận dụng đảm bảo đúng kế hoạch và quy định. Trồng rừng, trồng cây cao su được quan tâm chỉ đạo đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch. An ninh rừng ổn định, công tác kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện Luật bảo vệ và phát triển rừng được tăng cường, không để xẩy ra cháy rừng và điểm nóng về khai thác lâm sản trái phép.Tích cực chỉ đạo chuyển đổi diện tích rừng nghèo kiệt sang trồng cây có giá trị kinh tế cao hơn, hướng dẫn xã Cẩm Sơn chuyển đổi được 7,9 ha. Công tác cải tạo vườn tạp theo chủ trương của Huyện ủy được tập trung bàn các giải pháp và xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện. Giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 112,4 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9,9 %, tăng 11,2 % so với 2011.
Công tác thủy lợi được quan tâm, công tác thường trực phòng, chống lụt, bão được triển khai thực hiện nghiêm túc từ huyện đến cơ sở, các Công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh và Ban chỉ huy PCLB tỉnh được triển khai thực hiện kịp thời.
Trong điều kiện cắt giảm đầu tư công, kiềm chế lạm phát, tiền tệ thắt chặt, hàng tồn kho nhiều, sản xuất công nghiệp – TTCN trên địa bàn vẫn duy trì mức tăng trưởng, đã thu hút đầu tư nhà máy sản xuất dăm gỗ xuất khẩu tại Cẩm Châu và xưởng may công nghiệp Cẩm Thành, Cẩm Phú. Các loại hình doanh nghiệp sản xuất, chế biến đá làm vật liệu xây dựng, khai thác cát sỏi, sơ chế hàng nông – lâm sản tiếp tục phát triển. Giá trị sản xuất CN – TTCNtăng 7,3 % so 2011.
- Đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm đẩy mạnh; giá trị xây lắp hoàn thànhtăng 26,9 % so với 2011. Một số công trình được chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công và đưa vào sử dụng như trụ sở xã Cẩm Tú, trụ sở xã Cẩm Bình...Nhiều công trình khác tiếp tục được quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công phục vụ đời sống nhân dân.
-Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển,loại hình dịch vụ vận tải hành khách, dịch vụ viễn thông phát triển mạnh, dịch vụ du lịch diễn ra sôi động thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước đến thăm.Các hoạt động thương mại tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, các mặt hàng thiết yếu đảm bảo nguồn cung, không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa. Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của tỉnh vềcông táckiểm tra, kiểm soát thị trường, chống gian lận thương mại. Giá trị dịch vụ thương mại tăng 12,9 % so với 2011.
Thu ngân sách nhà nước có nhiều cố gắng; thành lập Đội chống thất thu để triệt để các nguồn thu, chỉ đạo đẩy mạnh thu nợ thuế XDCB và nợ ngân sách xã.Tổngthu NSNN trên địa bàn: 32,2 tỷ đồng, tăng 16 % DT và bằng 93,3 % so với 2011,Tổng thu ngân sách qua KBNN 493,9 tỷ đồng, tăng 32 % so với 2011(thuNSTW 90 triệu đồng, NS tỉnh 841 triệu đồng, NS huyện 415,4 tỷ đồng, NS xã 77,5 tỷ đồng). Chi tiền mặt 933,8 tỷ đồng (chi NSTW 63,9 tỷ đồng, NS tỉnh 427,9 tỷ đồng, NS huyện 350,4 tỷ đồng, NS xã 91,5 tỷ đồng). Cấp phát, thanh toán vốn đầu tư xây dựng 34,5 tỷ đồng (vốn NSNN 12,5 tỷ đồng, vốn chương trình mục tiêu 14,7 tỷ đồng, vốn trái phiếu Chính phủ 7,2 tỷ đồng).Quản lý và sử dụng vốn thanh toán chặt chẽ, đúng chế độ quy định. Làm tốt công tác thanh toán qua ngân hàng và liên Kho bạc, đáp ứng đủ vốn cho nhu cầu thanh toán.
Hoạt động ngân hàng đã bám sát nhiệm vụ của ngân hàng cấp trên và nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh trên địa bàn, tích cực huy động vốn để cho vay đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và quan tâm cho vay hộ nghèo, đối tượng CSXH.Tổng dư nợ đến hết năm 2012 là 574 tỷ đồng (trong đó NHNN 340,8 tỷ, NHCSXH 233,2 tỷ đồng); kiểm soát dư nợ và duy trì tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ ở mức thích hợp, tỷ lệ dư nợ của NHNN 0,13 %, tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ 0,1 %, tổng dư nợtỷ lệ nợ quá hạn của NHCSXH 1,07 %.
Công tác quản lý đất đai, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quan tâm; Hoàn thiện hồ sơ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2011 – 2020; chỉ đạo lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã giai đoạn 2011 – 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 – 2015 gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo rà soát quỹ đất nông nghiệp do UBND các xã, thị trấn quản lý và xây dựng phương án quản lý, sử dụng nhằm tăng thu cho ngân sách. Hướng dẫn việc giao đất, thuê đất để nhân dân xây dựng trang trại chăn nuôi. Công tác GPMB để thực hiện các dự án đầu tư được triển khai kịp thời.
Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm chỉ đạo, tình trạng ô nhiễm môi trường ở các cơ sở sản xuất, trang trại chăn nuôi dần được khắc phục.
Công tác xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tập trung chỉ đạo. Hoàn thành phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới và đã đạt từ 3- 9 tiêu chí nông thôn mới; trong đó có 2 xã đạt 9 tiêu chí: Cẩm Tú, Cẩm Vân; 2 xã đạt 8 tiêu chí: Cẩm Ngọc, Cẩm Tân. Hoàn thành phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới. Hoàn thành phân bổ, hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới 400 tấn xi măng/xã cho 04 xã đăng ký điểm xây dựng NTM, đã hoàn thành được 14 km đường giao thông nông thôn, 3.137m đường nội đồng, 3.951m kênh mương. Hỗ trợ 825 triệu đồngxây dựng mô hình điểm về cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp phục vụ mua máy gặt đập liên hợp, máy cày giải phóng đất.
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, lễ hội được tổ chức sôi nổi ở các cơ quan, đơn vị. Công tác thông tin, tuyên truyền được quan tâm chỉ đạo và có bước chuyển biến, ra mắt Trang thông tin điện tử huyện Cẩm Thủy trên Internet. Phong trào thi đua xây dựng đơn vị văn hóa diễn ra sôi nổi ở cơ sở. Chỉ đạo tổ chức ra mắt được 09 đơn vị văn hóa, tăng 28,5 % KH; số gia đình văn hóa tăng 2,5 % so với 2011.Công tác tuyên truyền đã bám sát định hướng và hướng dẫn của Sở Thông tin & truyền thông. Công tác quản lý viễn thông, công nghệ thông tin, dịch vụ văn hóa... đáp ứng nhu cầu dịch vụ của nhân dân, công tác quản lý hoạt động gia đình được quan tâm.
Hoạt động du lịch được quan tâm và có chuyển biến; thành lập BQL suối cá Cẩm Lương, ban hành Quy chế hoạt động và chỉ đạo chấn chỉnh những hạn chế trong công tác quản lý và hoạt động dịch vụ du lịch suối cá Cẩm Lương. Trong năm thu hút gần 200 ngàn lượt khách đến thăm quan, doanh thu du lịch đạt 2,55 tỷ đồng (phí thăm quan 1,65 tỷ đồng, tăng 4% so với 2011, trông giữ phương tiện 300 triệu đồng, phí cầu treo 600 triệu đồng).
Hoạt động TDTT được duy trì và phát triển; tham gia các giải do tỉnh tổ chức đạt thành tích cao: giải Việt dã báo Thanh Hóa, giải thể thao “hè Sầm Sơn”, giải thể thao gia đình, giải thể thao người khuyết tật…
Công tác quản lý giáo dục & đào tạo được chú trọng, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. Huy động mẫu giáo 5 tuổi ra lớp đạt 100%; Huy động trẻ vào lớp 1 đạt 99,7%; Tuyển sinh vào lớp 6 đạt 99,4%; Tuyển sinh vào lớp 10 THPT và BT THPT đạt 86,7%, Trung tâm GDTX đạt 107,7% kế hoạch tỉnh giao.
Tham gia các kỳ thi học sinh giỏi do tỉnh tổ chức đạt kết quả khá.Năm học 2011 – 2012 đã có 37 giáo viên và 414 học sinh đạt thành tích cao, trong đó 10 giáo viên có học sinh đạt giải quốc gia, 22 giáo viên có học sinh đạt giải nhất cấp tỉnh, 05 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh, 414 học sinh đạt giải nhất, nhì, ba học sinh giỏi cấp tỉnh. Triển khai thực hiện các giải pháp chấn chỉnh tình trạng học sinh bỏ học, học sinh hư trong các trường học.
Xây dựng được 03 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt 100 % KH, 01 trường đạt chuẩn mức độ II, 01 trường được công nhận lại. Tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt nam trang trọng, ý nghĩa.
Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, y tế dự phòng được chú trọng, không có dịch bệnh xảy ra. Công tác tiêm chủng mở rộng, phòng chống dịch bệnh được quan tâm chỉ đạo. Công tác chăm sóc người bệnh được quan tâm, nhất là ở các khoa cấp cứu, đông y và khoa ngoại, thường xuyên kiểm tra công tác chăm sóc bệnh nhân, chấn chỉnh kịp thời chế độ chăm sóc theo quy định. Bệnh viện đa khoa huyện đã triển khai thực hiện các giải pháp chấn chỉnh thái độ thờ ơ, thiếu tận tình trong phục vụ bệnh nhân của đội ngũ y, bác sỹ.
Công tác truyền thông dân số và hoạt động tư vấn, cung cấp dịch vụ KHHGĐ được triển khai thực hiện. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,12 %, tăng 0,3 % so với 2011. Dân số toàn huyện 107.206 người, tăng 1,6 % so với 2011.
Công tác dân tộc, tôn giáo, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân được quan tâm thường xuyên.Tổ chức thành công Hội nghị biểu dương người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số 5 năm (2007-2012). Chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tổ chức 45 người có uy tín tiêu biểu đi tham quan thủ đô Hà Nội; 13 người có uy tín tiêu biểu của huyện đi dự Hội nghị biểu dương cấp tỉnh năm 2012. Hoạt động tự do tín ngưỡng luôn được các cấp uỷ Đảng và chính quyền quan tâm, thường xuyên thăm hỏi, động viên nhân các dịp lễ trọng; Tổ chức Đại hội đại biểu phật giáo huyện lần thứ II, nhiệm kỳ (2012-2017).
Tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày TBLS, biểu dương 13 tập thể và 19 cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt chính sách người có công và công tác đền ơn đáp nghĩa. Các chế độ chính sách cho các đối tượng CSXH, người có công, người nghèo, chế độ BHXH, BHYT được quan tâm giải quyết kịp thời, đúng chế độ chính sách. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Công tác xuất khẩu lao động được đẩy mạnh, tăng 4,5% KH. Đào tạo nghề được 1.898 lao động. Chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo 2012 theo đúng quy định.
Công tác tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, công chức, viên chức được chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, đúng quy định theo phân cấp; Thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, thuyên chuyển cán bộ, công chức đảm bảo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác, đã thực hiện luân chuyển 03 công chức lãnh đạo cấp huyện về giữ chức vụ lãnh đạo cấp xã, luân chuyển 10 cán bộ địa chính – xây dựng xã; ban hành phương án luân chuyển 10 kế toán ngân sách xã, thị trấn và chỉ đạo thực hiện luân chuyển cán bộ quản lý và giáo viên các trường học đáp ứng nhiệm vụ năm học mới.Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức được chú trọng. Cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo, thực hiện công khai thủ tục hành chính, tiếp nhận và giải quyết các công việc của tổ chức và công dân theo cơ chế “một cửa” đảm bảo hiệu quả; Chỉ đạo thực hiện rà soát, đối chiếu thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo kế hoạch của UBND tỉnh.
Công tác thi đua, khen thưởng được tổ chức thực hiện đảm bảo kịp thờibiểu dương, động viên, khích lệ những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước.
Tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật các văn bản luật mới ban hành.Nâng cao chất lượng Tổ hòa giải cơ sở.Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết có hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần ổn định tình hình chính trị xã hội,không để điểm nóng xảy ra.Tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo cấp huyện đạt 90 %, các ngành đạt 100 %, các xã, thị trấn đạt 91 %.Tổ chức thanh tra diện rộng việc thực hiện Đề án kiên cố hoá trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-201 và phối hợp với Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở Tài chính thanh tra công tác quản lý ngân sách và quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo nghề.
Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập; xây dựng và thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công, quy chế chi tiêu nội bộ, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức.
Công tác thi hành án dân sự được quan tâm, giảm lượng án tồn và giảm án phải đình chỉ, hoãn thi hành, tỷ lệ thi hành án xong đạt 89 % về việc và 75 % về tiền.
Lực lượng vũ trang trong huyện đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện, duy trì tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, gắn với xây dựng cơ sở vững mạnh, an toàn làm chủ, không để phát sinh điểm nóng, công tác tuyển quân đợt 2/2012 đã hoàn thành 100% kế hoạch. Công tác diễn tập chiến đấu trị an cụm 5 được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch. Hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện dân quân tự vệ, dân quân tại chỗ, dân quân cơ động, lực lượng dự bị động viên đạt 100%.
Tình hình TTATXH trên địa bàn tiếp tục được đảm bảo ổn định, các vi phạm pháp luật được xử lý nghiêm minh, hiệu quả các mặt công tác được tăng cường. Không để xảy ra tội phạm có băng ổ nhóm lớn, tội phạm mang tính xã hội đen, các vụ án nghiêm trọng gây dư luận xấu trong nhân dân. Một số tội không xảy ra (như hiếp dâm, cướp, cướp giật tài sản ...) Tội phạm hình sự giảm rõ rệt so với năm 2011. Trong năm xảy ra 69vụ phạm pháp hình sự, 113 đối tượng (giảm 65 vụ và 56 đối tượng so với 2011), trong đó trộm cắp tài sản: 26 vụ, 21 đối tượng (giảm 26 vụ và 07đối tượng so với 2011); Cố ý gây thương tích, gây tổn hại sức khoẻ cho người khác: 16 vụ, 21 đối tượng (giảm 13 vụ, 29 đối tượng so với 2011). Tội phạm ma túy giảm 01 vụ, 10 đối tượng so với 2011. Tai nạn giao thông nghiêm trọng 13 vụ giảm 3 vụ so với năm 2011; Số người chết là 14 người, giảm 4 người chết so với năm 2011; Số người bị thương 17 người, tăng 5 người so với năm 2011. Va quyệt xảy ra 36 vụ làm 40 người bị thương (giảm 02 vụ, 10 người bị thương so với 2011).
Công tác quản lý nhà nước về trật tự ATXH được tăng cường, không để xảy ra cháy nổ, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và ùn tắc giao thông kéo dài. Triển khai nhiều chương trình, kế hoạch chuyên đề về công tác đảm bảo ANCT, giữ gìn TTATXH và tăng cường quản lý nhà nước về ANTT.
Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát huy, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT – UBND và Đề án 375 của UBND tỉnh về đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT tiếp tục đạt kết quả, nhân dân đoàn kết chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Không xảy ra phức tạp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Năm 2012 có 186/214 khu dân cư an toàn về ANTT. Tổ chức thành công Hội thi BCĐ ANTT xã, thị trấn 2012 và đăng cai tổ chức thành công Hội thi BCĐ ANTT xã, thị trấn cụm 11 huyện miền núi.
Các ngành, UBND các xã, thị trấn triển khai kịp thời các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các kết luận của tỉnh, của Ban Thường vụ Huyện uỷ, HĐND trên lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Chỉ đạo rà soát quỹ đất công ích do UBND các xã quản lý và xây dựng phương án quản lý tạo quỹ đất tập trung để phát tiển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hoá, phát triển trang trại; Bàn các giải pháp thực hiện chủ trương của Huyện ủy về cải tạo vườn tạp và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện; Các phòng, ban ký kết với các đoàn thể, các tổ chức hội chung tay xây dựng nông thôn mới và xây dựng các chương trình phát triển kinh tế; Quy hoạch mở rộng không gian thị trấn Cẩm Thuỷ. Triển khai thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh…., theo đó các ngành và cơ sở đã tham mưu xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực có trọng tâm, trọng điểm.
Tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2012, đã tập trung chỉ đạo giải quyết 13/13 việc và báo cáo kết quả giải quyết với UBND tỉnh, đạt 100 %.
Các thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện được các ngành, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện; các kiến nghị, tờ trình của các ngành và cơ sở đều được Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các ngành liên quan tham mưu và trả lời bằng văn bản, những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND, Chủ tịch UBND huyện đều được giải quyết dứt điểm, những kiến nghị, những vấn đề vượt quá thẩm quyền của UBND huyện, UBND huyện trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết.
UBND các xã, thị trấn đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện, chương trình hành động của UBND huyện và Nghị quyết của HĐND xã, thị trấn. Triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách mới trên địa bàn. Chủ động đấu mối, liên hệ với các ngành cấp huyện để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở xã, thị trấn, những vấn đề vượt quá thẩm quyền của xã, UBND xã lập tờ trình trình UBND huyện, qua đó các nhiệm vụ đề ra được chỉ đạo hoàn thành.
Mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Cẩm Thủy đã vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2012.
Văn phòng HĐND & UBND