Truy cập

Hôm nay:
33
Hôm qua:
1054
Tuần này:
2748
Tháng này:
4268
Tất cả:
859824

HỘI NGHỊ UBND XÃ SƠ KẾT CÔNG TÁC QUÝ 1; TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ, PHƯƠNG HƯỚNG QUÝ 2 NĂM 2022

Ngày 19/04/2022 17:16:58

Sáng ngày 08/4/2022 UBND xã Cẩm Giang đã họp sơ kết công tác UBND quý 1 năm 2022. Chủ trì hội nghị có đồng chí Cao Anh Vũ – Phó Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã; cùng toàn thể cán bộ, công chức UBND xã.

HỌP SƠ KẾT QUÝ 1.jpg

Khai mạc hội nghị Đ/c Cao Anh Vũ – Chủ tịch UBND xã đã đánh giá tóm tắt tình hình nhiệm vụ công tác quý 1 năm 2022 trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Song các nhiệm vụ đặt ra trong quý 1/2022 đã đạt được những kết quả khả quan. Đồng chí đã nhấn mạnh nội dung trọng tâm xuyên suốt là cùng Đảng bộ xã là đặt ra nhiệm vụ xây dựng xã NTM nâng cao vào năm 2024 và xây dựng thôn kiểu mẫu Giang Hồng 1 vào năm 2022.

Tại hội nghị đồng chí Cao Anh Vũ - Chủ tịch UBND đã làm rõ một số chỉ tiêu thuộc các lĩnh vực. Kết quả quý 1 đã tổ chức tuyên truyền vận động đến nay một số chỉ tiêu được xác định cơ bản đã hoàn thành như:

- Chỉ tiêu vận động trồng cây gai xanh đạt 86%;

- Sản lượng lương thực có hạt đạt 2.900 tấn /năm…

- Phấn đấu duy trì xã ATTP;

- Tỷ lệ gia đình văn hoá đấu đạt 75% trở lên; 100% các Thôn, cơ quan được công nhận danh hiệu văn hóa đơn vị văn hóa, khu dân cư văn hóa; 3 trường xây dựng chuẩn quốc gia; Số hộ nghèo giảm 15 hộ; Tỷ lệ BHYT đạt…

Hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình kết quả thực hiện quý 1; phương hướng nhiệm vụ quý 2/2022 do đ/c: Cao Tuấn Đạt – Công chức VP cấp uỷ, chính quyền đã thông qua toàn văn dự thảo báo cáo.

Tại hội nghị đã có 8 ý kiến tham gia phát biểu và đóng góp vào dự thảo Báo cáo. Các ý kiến tham gia đều thống nhất với các nội dung trong báo cáo, đồng thời góp ý và làm rõ thêm các nội dung như: Sản xuất nông nghiệp; Giải quyết đơn thư; Thu – chi NS; Hộ nghèo, cận nghèo, BHYT; Hệ thống QLHSCV… Cũng tại hội nghị các công chức UBND cũng đã tham gia phát biểu ý kiến về kế hoạch tổ chức thực hiện các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực chuyên môn được xác định theo chỉ tiêu huyện giao, chỉ tiêu Nghị quyết Đảng ủy – HĐND xã.

Thay mặt cho UBND đồng chí Cao Anh Vũ – Chủ tịch UBND đã kết luận hội nghị, nhấn mạnh làm rõ những tồn tại hạn chế trong quý 1 đã nêu; đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên UBND và các công chức đã tổ chức thực hiện và đạt được một số kết quả đáng phấn khởi, đồng chí đã ghi nhận biểu dương những kết quả đã đạt được và đề nghị các công chức chuyên môn tiếp tục triển khai, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành sớm một số chỉ tiêu, mặc dù tình hình diễn biến của dịch Covid – 19 hết sức phức tạp, với chủ trương thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, công tác ANTT, xây dựng thôn kiểu mẫu vv… góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh năm 2022. Đồng thời cần tập trung cho nhiệm vụ trước mắt cũng như giai đoạn: Xây dựng NTM nâng cao; nông thôn mới kiểu mẫu (Giang Hồng 1) và thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh do cấp trên và trực tiếp giao trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ.

HỘI NGHỊ UBND XÃ SƠ KẾT CÔNG TÁC QUÝ 1; TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ, PHƯƠNG HƯỚNG QUÝ 2 NĂM 2022

Đăng lúc: 19/04/2022 17:16:58 (GMT+7)

Sáng ngày 08/4/2022 UBND xã Cẩm Giang đã họp sơ kết công tác UBND quý 1 năm 2022. Chủ trì hội nghị có đồng chí Cao Anh Vũ – Phó Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã; cùng toàn thể cán bộ, công chức UBND xã.

HỌP SƠ KẾT QUÝ 1.jpg

Khai mạc hội nghị Đ/c Cao Anh Vũ – Chủ tịch UBND xã đã đánh giá tóm tắt tình hình nhiệm vụ công tác quý 1 năm 2022 trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Song các nhiệm vụ đặt ra trong quý 1/2022 đã đạt được những kết quả khả quan. Đồng chí đã nhấn mạnh nội dung trọng tâm xuyên suốt là cùng Đảng bộ xã là đặt ra nhiệm vụ xây dựng xã NTM nâng cao vào năm 2024 và xây dựng thôn kiểu mẫu Giang Hồng 1 vào năm 2022.

Tại hội nghị đồng chí Cao Anh Vũ - Chủ tịch UBND đã làm rõ một số chỉ tiêu thuộc các lĩnh vực. Kết quả quý 1 đã tổ chức tuyên truyền vận động đến nay một số chỉ tiêu được xác định cơ bản đã hoàn thành như:

- Chỉ tiêu vận động trồng cây gai xanh đạt 86%;

- Sản lượng lương thực có hạt đạt 2.900 tấn /năm…

- Phấn đấu duy trì xã ATTP;

- Tỷ lệ gia đình văn hoá đấu đạt 75% trở lên; 100% các Thôn, cơ quan được công nhận danh hiệu văn hóa đơn vị văn hóa, khu dân cư văn hóa; 3 trường xây dựng chuẩn quốc gia; Số hộ nghèo giảm 15 hộ; Tỷ lệ BHYT đạt…

Hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình kết quả thực hiện quý 1; phương hướng nhiệm vụ quý 2/2022 do đ/c: Cao Tuấn Đạt – Công chức VP cấp uỷ, chính quyền đã thông qua toàn văn dự thảo báo cáo.

Tại hội nghị đã có 8 ý kiến tham gia phát biểu và đóng góp vào dự thảo Báo cáo. Các ý kiến tham gia đều thống nhất với các nội dung trong báo cáo, đồng thời góp ý và làm rõ thêm các nội dung như: Sản xuất nông nghiệp; Giải quyết đơn thư; Thu – chi NS; Hộ nghèo, cận nghèo, BHYT; Hệ thống QLHSCV… Cũng tại hội nghị các công chức UBND cũng đã tham gia phát biểu ý kiến về kế hoạch tổ chức thực hiện các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực chuyên môn được xác định theo chỉ tiêu huyện giao, chỉ tiêu Nghị quyết Đảng ủy – HĐND xã.

Thay mặt cho UBND đồng chí Cao Anh Vũ – Chủ tịch UBND đã kết luận hội nghị, nhấn mạnh làm rõ những tồn tại hạn chế trong quý 1 đã nêu; đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên UBND và các công chức đã tổ chức thực hiện và đạt được một số kết quả đáng phấn khởi, đồng chí đã ghi nhận biểu dương những kết quả đã đạt được và đề nghị các công chức chuyên môn tiếp tục triển khai, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành sớm một số chỉ tiêu, mặc dù tình hình diễn biến của dịch Covid – 19 hết sức phức tạp, với chủ trương thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, công tác ANTT, xây dựng thôn kiểu mẫu vv… góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh năm 2022. Đồng thời cần tập trung cho nhiệm vụ trước mắt cũng như giai đoạn: Xây dựng NTM nâng cao; nông thôn mới kiểu mẫu (Giang Hồng 1) và thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh do cấp trên và trực tiếp giao trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)