Truy cập

Hôm nay:
989
Hôm qua:
485
Tuần này:
2650
Tháng này:
4170
Tất cả:
859726

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CẨM GIANG TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 5, KHOÁ XXVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày 20/05/2022 11:13:57

Sáng ngày 20/5/2022 HĐND xã Cẩm Giang đã tổ chức kỳ họp thứ 5, khoá XXVII, nhiệm kỳ 2021-2026 với nội dung: Họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Chủ toạ kỳ họp đồng chí Vũ Duy Hưng – Huyện uỷ viên – Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã; Tham dự kỳ họp có các đại biểu HĐND xã;

KHAI MẠC.jpg

Đồng chí Vũ Duy Hưng – Huyện uỷ viên – Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã đã thay mặt cho các đồng chí trong Thường trực HĐND xã khai mạc kỳ họp.
Nội dung chính của kỳ họp là xem xét các tờ trình:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Cẩm Giang, huyện Cẩm Thuỷ đến năm 2030;

- Tờ trình đề nghị bầu bổ sung Uỷ viên UBND xã khoá XXVII, nhiệm kỳ 2021-2026;
TOÀN CẢNH 1.jpg
Kỳ họp đã tiến hành các nội dung thảo luận đối với Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Cẩm Giang, huyện Cẩm Thuỷ đến năm 2030; cũng như bầu bổ sung Uỷ viên UBND xã khoá XXVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp đã và thống nhất cao các nội dung chính của Thường trực HĐND xã thông qua.

Tại tại kỳ họp các đại biểu đã nhất trí và bỏ phiếu kín bầu bổ sung Uỷ viên UBND đối với ông: Hà Bá Đại – Chỉ huy trưởng BCH QS xã, kết quả với số phiếu 20/20 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

BIỂU QUYẾT THÔNG QUA.jpg
Kết quả tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất cao đối với 02 tờ trình mà UBND xã trình tại kỳ họp. Thay mặt Thường trực HĐND xã, đồng chí Vũ Duy Hưng – Huyện uỷ viên – Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã đã thông qua 02 Nghị quyết và Quyết nghị các nội dung tại kỳ họp, đó là: Nghị quyết phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Cẩm Giang, huyện Cẩm Thuỷ đến năm 2030; Nghị quyết bầu bổ sung Uỷ viên UBND xã khoá XXVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thay mặt cho các đồng chí trong Thường trực HĐND xã, đồng chí Vũ Duy Hưng – Huyện uỷ viên – Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND đã Bế mạc kỳ họp; đồng thời giao nhiệm vụ cho Thường trực HĐND, UBND xã tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, tổng hợp báo cáo HĐND huyện xem xét, quyết định.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CẨM GIANG TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 5, KHOÁ XXVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

Đăng lúc: 20/05/2022 11:13:57 (GMT+7)

Sáng ngày 20/5/2022 HĐND xã Cẩm Giang đã tổ chức kỳ họp thứ 5, khoá XXVII, nhiệm kỳ 2021-2026 với nội dung: Họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Chủ toạ kỳ họp đồng chí Vũ Duy Hưng – Huyện uỷ viên – Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã; Tham dự kỳ họp có các đại biểu HĐND xã;

KHAI MẠC.jpg

Đồng chí Vũ Duy Hưng – Huyện uỷ viên – Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã đã thay mặt cho các đồng chí trong Thường trực HĐND xã khai mạc kỳ họp.
Nội dung chính của kỳ họp là xem xét các tờ trình:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Cẩm Giang, huyện Cẩm Thuỷ đến năm 2030;

- Tờ trình đề nghị bầu bổ sung Uỷ viên UBND xã khoá XXVII, nhiệm kỳ 2021-2026;
TOÀN CẢNH 1.jpg
Kỳ họp đã tiến hành các nội dung thảo luận đối với Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Cẩm Giang, huyện Cẩm Thuỷ đến năm 2030; cũng như bầu bổ sung Uỷ viên UBND xã khoá XXVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp đã và thống nhất cao các nội dung chính của Thường trực HĐND xã thông qua.

Tại tại kỳ họp các đại biểu đã nhất trí và bỏ phiếu kín bầu bổ sung Uỷ viên UBND đối với ông: Hà Bá Đại – Chỉ huy trưởng BCH QS xã, kết quả với số phiếu 20/20 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

BIỂU QUYẾT THÔNG QUA.jpg
Kết quả tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất cao đối với 02 tờ trình mà UBND xã trình tại kỳ họp. Thay mặt Thường trực HĐND xã, đồng chí Vũ Duy Hưng – Huyện uỷ viên – Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã đã thông qua 02 Nghị quyết và Quyết nghị các nội dung tại kỳ họp, đó là: Nghị quyết phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Cẩm Giang, huyện Cẩm Thuỷ đến năm 2030; Nghị quyết bầu bổ sung Uỷ viên UBND xã khoá XXVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thay mặt cho các đồng chí trong Thường trực HĐND xã, đồng chí Vũ Duy Hưng – Huyện uỷ viên – Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND đã Bế mạc kỳ họp; đồng thời giao nhiệm vụ cho Thường trực HĐND, UBND xã tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, tổng hợp báo cáo HĐND huyện xem xét, quyết định.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)