Truy cập

Hôm nay:
1047
Hôm qua:
485
Tuần này:
2708
Tháng này:
4228
Tất cả:
859784
Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ    Đăng 1 ngày trước · 7 lượt xem
Quyết định số: 2168/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa, ngày 21 tháng 6 năm 2022    Đăng 1 ngày trước · 8 lượt xem
ĐOÀN CÔNG TÁC BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA HUYỆN CẨM THUỶ VỀ LÀM VIỆC TẠI XÃ CẨM GIANG    Đăng 1 ngày trước · 17 lượt xem
Kế hoạch số: 113/KH-UBND Cẩm Giang, ngày 01 tháng 7 năm 2022    Đăng 2 ngày trước · 9 lượt xem
Công văn số: 1678/UBND - NN, ngày 05/7/2022 của UBND huyện    Đăng 2 ngày trước · 7 lượt xem
CÔNG VĂN SỐ 1656/UBND - VP, ngày 30/6/2022    Đăng 6 ngày trước · 14 lượt xem
CÔNG ĐIỆN Số: 488/CĐ-TTg Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2022 Về việc chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia    Đăng 7 ngày trước · 26 lượt xem
XÃ CẨM GIANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI CHUẨN BỊ CHO KỲ HỌP THỨ 6 HĐND XÃ KHOÁ XXVII, NHIỆM KỲ 2021-2026    Đăng 8 ngày trước · 38 lượt xem
BÀI TYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6    Đăng 9 ngày trước · 24 lượt xem
Triển khai Công điện số 815/CĐ-BYT ngày 21/6/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết    Đăng 10 ngày trước · 12 lượt xem
Công văn 2066/SLĐTBXH-LĐVL ngày 17/6/2022 của Sở Lao động TBXH tỉnh V/v triển khai Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng    Đăng 10 ngày trước · 21 lượt xem
ĐẠI HỘI CHI BỘ THÔN GIANG SƠN – XÃ CẨM GIANG, LẦN THỨ 2, NHIỆM KỲ 2022 – 2025    Đăng 10 ngày trước · 42 lượt xem
TỔ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6, KHOÁ XX, NHIỆM KỲ 2021 – 2026, TẠI XÃ CẨM GIANG    Đăng 14 ngày trước · 39 lượt xem
triển khai Công văn số 3724/VPCP-KGVX ngày 15/6/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.    Đăng 14 ngày trước · 19 lượt xem
ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022 – 2025 KHỐI CÁC TRƯỜNG HỌC, XÃ CẨM GIANG    Đăng 15 ngày trước · 149 lượt xem
Kế hoạch số 127/KH-UBND huyện ngày 17/6/2022    Đăng 15 ngày trước · 19 lượt xem
Kế hoạch 128/KH-UBND, ngày 20/6/2022 phòng, chống dịch bệnh do ký sinh trùng thường gặp trên trên địa bàn huyện Cẩm Thủy, giai đoạn 2022-2025    Đăng 15 ngày trước · 12 lượt xem
Công điện số 10-CĐ/TU ngày 17/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh    Đăng 15 ngày trước · 17 lượt xem
QUYẾT ĐỊNH 1358/QĐ-UBND, NGÀY 16/6/2022 Ban hành Quy chế tuyển sinh vào học các lớp chất lƣợng cao Trƣờng THCS Thị trấn Cẩm Thủy năm học 2022 - 2023    Đăng 20 ngày trước · 24 lượt xem
Công điện số 771/CĐ-BYT ngày 10/6/2022 của Bộ Y tế về tăng cường tiếp nhận và triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19    Đăng 20 ngày trước · 20 lượt xem
ĐẠI HỘI CHI BỘ CÁC THÔN: GIANG TRUNG, TRẠM Y TẾ VÀ CÔNG AN XÃ XÃ CẨM GIANG, NHIỆM KỲ 2022 – 2025    Đăng 21 ngày trước · 64 lượt xem
KẾ HOẠCH 106/UBND HUYỆN Thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018- 2025” trên địa bàn huyện Cẩm Thủy    Đăng 21 ngày trước · 14 lượt xem
KẾ HOẠCH CỦA TỈNH UỶ THANH HOÁ    Đăng 21 ngày trước · 28 lượt xem
KẾ HOẠCH SỐ 122/KH-UBND, NGÀY 14/6/2022    Đăng 22 ngày trước · 31 lượt xem
NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/NĐ-CP, NGÀY 09/3/2021 - QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG, THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN    Đăng 22 ngày trước · 30 lượt xem
Trang:    1      2      3      4      5      6      7