Truy cập

Hôm nay:
113
Hôm qua:
512
Tuần này:
3665
Tháng này:
6133
Tất cả:
438240

 DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CB, CC XÃ CẨM GIANG, HUYỆN CẨM THỦY, TỈNH THANH HÓA

Số TT

Họ và tên

Chức Danh

Số điện thoại di động

 

1

Phạm Minh Vũ

Bí thư Đảng ủy

0916.949.117

2

Bùi Văn Khuyên

Phó Bí thư Đảng ủy

0985.550.115

3

Cao Xuân Toản

Chủ tịch UBND

0942.712.990

4

Cao Anh Vũ

Phó Chủ tịch UBND

0978.379.545

5

Lê Văn Thực

Phó Chủ tịch HĐND

01694.359.126

6

Cao Văn Tĩnh

Chủ tịch MTTQ

0982.737.016

7

Cao Tuyệt Đối

Trưởng Công an

0969.525.004

 

8

Lê Văn Quyết

Chỉ huy trưởng BCHQS

0969.772.410

9

Cao Thanh Hà

Chủ tịch CCB

0903.497.795

10

Đặng Thị Toàn

Chủ tịch Hôi PN

0989.115.675

11

Phạm Văn Hưng

Chủ tịch Hội ND

0976.500.082

12

Lường Văn Vũ

Bí thư Đoàn TN

0949.340.948

13

Cao Tuấn Đạt

CC Tư pháp- Hộ tịch 1

0974.200.140

14

Cao Như Phú

CC Tư pháp- Hộ tịch 2

01205.241.455

15

Cao Thanh Sơn

CC Địa chính - XD

0984.570.244

16

Lê Văn Mạnh

CC Địa chính - NL

0979.527.250

17

Bùi Thị Thảo

CC VP- TK

01248.480.366

18

Cao Hồng Thái

CC VH - XH

0983.791.108

19

Nguyễn Thị Thuận

CC CS - XH

01693.274.992