Truy cập

Hôm nay:
1051
Hôm qua:
485
Tuần này:
2712
Tháng này:
4232
Tất cả:
859788

 DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CB, CC XÃ CẨM GIANG, HUYỆN CẨM THỦY, TỈNH THANH HÓA

Số TT

Họ và tên

Chức Danh

Số điện thoại di động

 

1

Vũ Duy Hưng

Bí thư Đảng ủy

0948917666

2

Lê Văn Thực

Phó Bí thư Đảng ủy

0394359126

 

3

Cao Anh Vũ

Chủ tịch UBND

0978.379.545

4

Lê Văn Quyết

 

Phó Chủ tịch UBND

0969.525.004

5

Cao Văn Tĩnh

PCT HĐND xã0982.737.016

6

Đặng Thị Toàn

Chủ tịch MTTQ

0989.115.675

7

Cao Tuyệt Đối

CC Tư pháp hộ tịch

0969.525.004

 

8

Lê Văn Quyết

Chỉ huy trưởng BCHQS

0969.772.410

9

Cao Thanh Hà

Chủ tịch CCB

0903.497.795

10

Đặng Thị Toàn

Chủ tịch Hôi PN

0989.115.675

11

Phạm Văn Hưng

Chủ tịch Hội ND

0976.500.082

12

Lường Văn Vũ

Bí thư Đoàn TN

0949.340.948

13

Cao Tuấn Đạt

CC Văn phòng - tk

0974.200.140

14

Cao Như Phú

CC Văn Phòng dân tộc - tôn giáo

0305.241.455

15

Cao Thanh Sơn

CC Địa chính - XD

0984.570.244

16

Lê Văn Mạnh

CC Địa chính - NL

0979.527.250

17

Lê Thị Ly

CC CS- XH

0962.539.600

18

Cao Hồng Thái

CC VH - XH

0983.791.108

19

Nguyễn Thị Thuận

Chủ tịch HLH PN xã

01693.274.992