Tìm hiểu bài thuốc chữa khỏi benh tieu duong từ các dược liệu tự nhiên trong dân gian, để có phương pháp phòng và chữa bệnh hiệu quả giúp gia đình bạn luôn khỏe mạnh!

Chào mừng bạn đến với website Cổng thông tin điện tử huyện Cẩm Giàng - Tỉnh Hải Dương (Chương trình website đang trong thời gian chạy thử)
Home E-Mail Site Map
Tin Tức - Sự kiện
Kỷ niệm ngày thành lập Đảng bộ huyện Cẩm Giàng
Đảng bộ huyện Cẩm Giàng - 65 năm một chặng đường
Cẩm Giàng là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Ngay từ những năm đầu thế kỷ trước Cẩm giàng đã là cái nôi của phong trào đấu tranh cách mạng. Trải qua 65 năm chiến đấu xây dựng và trưởng thành đảng bộ huyện Cẩm Giàng đã lãnh đạo nhân dân trong huyện giành được nhiều kết quả đáng phấn khởi trên các mặt phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng. Những thành quả mà đảng bộ huyện Cẩm Giàng đạt được trong những năm đổi mới, bắt nguồn và kết tinh từ bề dày lịch sử, chiều sâu văn hóa đã làm nên “cái chất” của Cẩm Giàng: luôn đoàn kết gắn bó, năng động sáng tạo cho dù ở hoàn cảnh nào, thời kỳ nào.

Đảng bộ huyện Cẩm Giàng - 65 năm xây dựng và trưởng thành


          Năm 1944, xứ uỷ Bắc Kỳ cử đồng chí Học Phi về phổ biến chủ trương công tác bàn việc kết nạp đảng viên, thành lập chi bộ đảng. Cuối năm 1944, tại nhà đồng chí Ngô Thị Sâm (tức Ba Miễn) ở thôn Bình Phiên (Ngọc Liên - Cẩm Giàng) chi bộ đảng đầu tiên của Cẩm giàng được thành lập với 4 đảng viên, đồng chí Ngô Thị Sâm được cử làm Bí thư. Ngay sau khi được thành lập, chi bộ đã khẩn trương củng cố phát triển tổ chức, đề ra các biện pháp chủ trương lãnh đạo phong trào quần chúng. Ngày 17/8/1945 dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Việt Minh huyện, quần chúng nhân dân đã nhất tề nổi dậy cướp chính  quyền mở đầu cho phong trào cướp chính quyền  ở các điạ phương trong tỉnh. Sau cách mạng tháng Tám, trên điạ bàn huyện Cẩm giàng, các chi bộ đảng dần được thành lập như chi bộ cơ quan huyện, chi bộ xã Cẩm Vũ, chi bộ xã Cao An…Trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, dưới sự chỉ đạo của tỉnh uỷ, ngày 20/7/1946 đảng bộ huyện Cẩm Giàng được thành lập do đồng chí Ngô Thị Sâm làm bí thư. Đảng bộ huyện ra đời mở ra cho phong trào cách mạng ở Cẩm giàng những điều kiện phát triển mới. Từ đây, các cơ sở đảng trong huyện lần lượt ra đời. Ngay sau khi thành lập, huyện uỷ chỉ đạo nhiệm vụ cách mạng một cách toàn diện, chăm lo xây dựng củng cố chính quyền, đoàn thể; phát triển kinh tế văn hoá xã hội; phát động phong trào cách mạng quần chúng; quan tâm công tác xây dựng Đảng; tăng cường xây dựng lực lượng về mọi mặt.

          Hưởng ứng lời kêu gọi của Hồ Chủ Tịch, đảng bộ và nhân dân huyện Cẩm giàng đã nhất tề đứng dậy tổ chức kháng chiến, xây dựng lực lượng đánh thực dân Pháp xâm lược. Dưới sự lãnh đạo của huyện uỷ các chi bộ đảng và các đảng viên trung kiên vẫn kiên trì bám dân, bám đất phát triển lực lượng, chỉ đạo phong trào. Quân và dân Cẩm Giàng đã lập nhiều chiến công vang dội trở thành quê hương của "Tiếng sấm đường 5" với các điạ danh anh hùng: du kích sông Mao, đòn gánh đánh Tây…góp phần vào chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Trong kháng chiến chống Pháp quân và dân Cẩm giàng đã đánh 1.200 trận lớn nhỏ, tiêu diệt và bức hàng 5.900 tên địch, phá huỷ 14 đầu máy, 122 toa xe lửa, hàng chục xe quân sự, thu nhiều vũ khí quân trang quân dụng.

          Hoà bình lập lại ở Miền Bắc, dưới sự lãnh đạo của đảng bộ huyện, cán bộ đảng viên và nhân dân trong huyện đã lao động hết mình trên đồng ruộng, tiến hành cải cách ruộng đất, cải tạo quan hệ sản xuất, xây dựng hợp tác xã, mở mang giáo dục, xây dựng nếp sống văn hoá, từng bước kiến thiết hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh. Đảng bộ và nhân dân trong huyện đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ giữ vững sản xuất, đảm bảo đời sống nhân dân, chi vịên sức người sức của cho chiến trường, phối hợp chiến đấu bắn máy bay địch bảo vệ vùng trời quê hương. Từ năm 1965 đến năm 1975 toàn huyện đã đóng góp trên 71 nghìn tấn lương thực, hơn 14 nghìn tấn thực phẩm, tiễn đưa hàng vạn con em ra mặt trận. Kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ hơn 20 nghìn người con Cẩm giàng đã anh dũng hy sinh, hàng ngàn người đã để lại một phần xương máu trên chiến trường, 89 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu "Mẹ Việt Nam anh hùng", 6 đơn vị và 2 cá nhân được trao tặng danh hiệu anh hùng LLVT nhân dân và anh hùng lao động, huyện Cẩm Giàng được trao tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân".

          Từ ngày đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, nhất là sau 25 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đảng bộ và nhân dân Cẩm Giàng đã giành được những kết quả to lớn, tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực làm thay đổi cơ bản đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đồng chí Vương Đức Sáng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cẩm Giàng cho biết: "Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cẩm Giàng xác định một trong những vấn đề phải đặc biệt quan tâm và luôn coi trọng là công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Đảng bộ đã chú trọng và xây đựng được đội ngũ cán bộ, đủ sức lãnh đạo nhiệm vụ trên các lĩnh vực, duy trì được sự đoàn kết, thống nhất cao. Huyện uỷ và cấp uỷ cơ sở đã quan tâm lãnh đạo và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng. Các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh được thể chế hoá thành chương trình, kế hoạch hành động sát với tình hình thực tế của huyện, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Huyện cũng tích cực triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Cuộc vận động đã có sức lan toả được cán bộ, đảng viên và nhân dân nhiệt tình hưởng ứng từ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến. Phong trào xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh được các cấp uỷ đảng thường xuyên chỉ đạo thực hiện, đã trở thành nền nếp và đi vào chiều sâu."

          Hàng năm gần 82% tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đạt danh hiệu “trong sạch vững mạnh”. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân ở Cẩm Giàng thực sự có sự đổi mới mạnh mẽ và toàn diện. Nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện nghiêm túc.  Phong trào thi đua xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh được duy trì tốt, gắn chặt và đi đôi với củng cố, khắc phục các tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, để kịp thời tìm biện pháp giải quyết kịp thời, không để lại hậu quả. Vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng được củng cố, tăng cường. Hoạt động của HĐND, UBND các cấp được tăng cường, cải cách thủ tục hành chính có chuyển biến tiến bộ. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đã phát huy vai trò tích cực phối hợp với các cấp chính quyền thực hiện quy chế dân chủ ở sở thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, mang lại hiệu quả thiết thực. Đồng chí Trình Văn Bích - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kim Giang cho biết: "…Để xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh trước hết phải quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, làm cho đảng viên nắm bắt chủ trương nghị quyết của Đảng để đưa vào cuộc sống. Bên cạnh đó, cũng cần quan tâm tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để cán bộ đảng viên có áp dụng vào trong công tác…"

            Sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ luôn được giữ vững, chính trị ổn định là tiền đề cho kinh tế tăng trưởng theo hướng CNH- HĐH, bình quân đạt từ 12% đến 15% /năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.Huyện đã tập trung chỉ đạo lập quy hoạch vùng sản xuất lúa lai, lúa chất lượng gạo cao, bố trí mùa vụ hợp lý, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tiếp tục quy hoạch và đầu tư cho vùng sản xuất rau màu tập trung ; Tận dụng gần như tuyệt đối diện tích canh tác lúa bấp bênh sang phát triển mô hình trang trại chăn nuôi tập trung, quy mô lớn theo phương thức công nghiệp, bán công nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế cao. Các khâu trong sản xuất nông nghiệp đã được cơ giới gần 80%. Năng suất lúa bình quân đạt trên 127ta/năm, là huyện nhiều năm liền đứng trong tốp đầu của tỉnh về năng suất lúa.  Thu nhập bình quân đầu người đạt 18 triệu đồng. Giá trị sản xuất trên một ha đất nông nghiệp bình quân đạt 80 triệu đồng.

            Xác định rõ công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ đảm bảo sự phát triển đúng hướng  sẽ làm thay đổi căn bản về cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Vì vậy, Huyện ủy Cẩm Giàng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lập và thực hiện quy hoạch, làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm và dài hạn. Từ chỗ là huyện thuần nông đến nay trên địa bàn đã có 2 cụm công nghiệp, 5 khu công nghiệp và 2 cụm công nghiệp làng nghề với tổng số 340 doanh nghiệp đăng ký đầu tư, trong đó có 204 doanh nghiệp đi vào hoạt động thu hút trên 20.000 lao động . 11/12 xã quy hoạch xong khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp – thương mại – dịch vụ tập trung; 17/17 xã lập xong quy hoạch trung tâm xã và điểm dân cư nông thôn. Sản xuất, kinh doanh ở các làng nghề ổn định và phát triển. 3 làng nghề truyền thống là chạm khắc gỗ Đông Giao (Lương Điền), mộc Lê Xá (Cẩm Phúc) và rượu Phú Lộc (Cẩm Vũ) đang được đầu tư mở rộng sản xuất, mặt hàng đa dạng, chất lượng được nâng lên, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Trong 5 năm gần đây, tổng vốn đầu tư trên địa bàn đạt trên 7 nghìn tỉ đồng . Đã xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng các dự án đầu tư quan trọng của huyện, nâng cấp, cải tạo đường 19 và nhiều hạng mục công trình phúc lợi công cộng khác..... Đến nay hệ thống đường giao thông tỉnh, huyện; đường trục thôn, liên thôn, đường ngõ xóm được bê tông hóa hoặc trải nhựa; hệ thống kênh mương được kiên cố hoá; 100% thôn, khu dân cư sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh. Các xã thị trấn quan tâm xâydựng các công trình phúc lợi ở cơ sở.... Chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã được triển khai thực hiện đạt kết quả. Nhà văn hoá ở các thôn, KDC được đầu tư xây dựng, nâng cấp và thường xuyên được bổ sung các trang thiết bị phục vụ sinh hoạt hội họp và các hoạt động VHVN-TDTT. Các phong trào ngày càng phát triển, đã tạo nên một môi trường văn hoá lành mạnh ở các địa bàn dân cư. Trong 5 năm trở lại đây, huyện đã giải quyết việc làm mới cho trên 13 nghìn lao động, quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với người có công, người nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội. Năm 2010 đã huy động các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân ủng hộ được trên 3 tỷ đồng để xây nhà cho hộ nghèo, hoàn thành mục tiêu đề án “Hỗ trợ người nghèo về nhà ở” của huyện. Các cấp, các ngành thường xuyên phát động phong trào đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện và được nhân dân hưởng ứng tích cực.

          Ông Nguyễn Trọng Đạt -  83 tuổi - Cán bộ tiền khởi nghĩa - Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng nói: "Những năm qua, tôi thấy đảng bộ huyện không ngừng có sự đổi mới và đổi mới ngày càng  vững chắc. Từ chỗ chỉ có 20 đảng viên, đến nay đảng bộ đã có trên 5.500 đảng viên. Các tổ chức đảng đã lãnh đạo nhân dân đạt nhiều kết quả to lớn trên tất cả các lĩnh vực. Tôi rất mừng và mong sao đảng bộ huyện ngày càng phát triển hơn nữa"

        Đảng viên trẻ Trần Thị Châm - Phó bí thư Đoàn xã Cẩm Đông bày tỏ: "Tôi rất tự hào là một đảng viên trong đảng bộ có bề dày thành tích. Để tiếp nối truyền thống vẻ vang của đảng bộ huyện, thế hệ trẻ chúng tôi sẽ tích cực học tập nâng cao trình độ, đi đầu xung kích trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra, góp phần xây dựng nông thôn mới theo tinh thần nghị quyết của Đảng"

          Sáu mươi nhăm năm là cả một chặng đường dài. Các thế hệ đảng viên của đảng bộ Cẩm Giàng đã không ngững trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt. Trải qua nhiều hy sinh gian khổ đảng bộ huyện Cẩm Giàng đã khắc phục khó khăn lãnh đạo nhân dân trong huyện đấu tranh giành nhiều thắng lợi quan trọng. Kết quả mà đảng bộ và nhân dân Cẩm Giàng đạt được trong những năm qua là minh chứng sinh động của sự đoàn kết nhất trí, sự cố gắng nỗ lực chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cẩm Giàng.... Đồng chí Vương Đức Sáng TUV- Bí thư huyện uỷ Cẩm Giàng cho biết: "Để phát huy truyền thống và kinh nghiệm 65 năm qua của đảng bộ huyện, trong thờ igian tới đảng bộ Cẩm Giàng tiếp tục duy trì sự đoàn kết thống nhất cao trong đảng và nhân dân, quan tâm giáo dục truyền thống cho cán bộ đảng viên để các đảng viên nâng cao năng lực, phẩm chất cách mạng, phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục đổi mới vai trò lãnh đạo của đảng, lãnh đạo dựa vào dân, phát huy tính sáng tạo của nhân dân, mọi chủ trương đường lối đề ra đều xuất phát từ lợi ích của Đảng, của nhân dân. Đồng thời hưởng ứng tích cực, có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh""

          Với nhiều thuận lợi và những khó khăn thách thức, song với tiềm năng và nguồn lực được xây dựng trên nền văn hiến và truyền thống anh hùng cách mạng, trong những năm tới, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân huyện Cẩm Giàng sẽ tiếp bước thắng lợi trên con đường đổi mới, xây dựng huyện Cẩm Giàng ngày càng giàu đẹp, dân chủ văn minh và sớm đạt mục tiêu trở thành huyện công nghiệp.

 

 

 

 

L.S - Đài PT Cẩm Giàng

Các tin bài khác:
Đảng bộ huyện Cẩm Giàng tròn 65 tuổi (20/7/1946 - 20/7/2011) Đảng bộ huyện Cẩm Giàng tròn 65 tuổi (20/7/1946 - 20/7/2011)

Phong trào xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh được các cấp uỷ đảng thực hiện thường xuyên và trở thành nề nếp, đi vào chiều sâu, trung bình hàng năm có 81,7% tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, 82,1%...

Chi tiết
Cẩm Giàng trên bước đường đổi mới Cẩm Giàng trên bước đường đổi mới

Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, bình quân giai đoạn 2005-2010 là 13,5%, giá trị nông nghiệp thuỷ sản tăng 3,14%, công nghiệp - xây dựng tăng 21%, dịch vụ tăng 15,1%, thu nhập bình quân đầu người năm 2010 đạt trên 18 triệu đồng

Chi tiết
Đồng chí Vũ Văn Sơn Phó bi thư thường trực tỉnh uỷ dự Lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập đảng bộ Cẩm Giàng Đồng chí Vũ Văn Sơn Phó bi thư thường trực tỉnh uỷ dự Lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập đảng bộ Cẩm Giàng

Huyện Cẩm Giàng vừa tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày thành lập đảng bộ huyện 20/7/1946 - 20/7/2011. Các đồng chí Vũ Văn Sơn PBT thường trực tỉnh uỷ, Nguyễn Mạnh Hiển PBT CT UBND tỉnh Hải Dương đã về dự lễ.

Chi tiết
Cẩm Giàng tổ chức giải cầu lông - bóng bàn chào mừng 65 năm thành lập đảng bộ huyện

Nằm trong các hoạt động chào mừng 65 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Cẩm Giàng (20-7-1946/20-7-2011). Ngày 19-7-2011, huyện Cẩm Giàng tổ chức giải cầu lông, bóng bàn 2 khối huyện uỷ và UBND huyện.

Chi tiết
   1   2